Provincie Noord-Holland neemt vervuilde locaties over in Nederhorst den Berg

(30 januari 2019)

De provincie Noord-Holland neemt de nazorg van meerdere vervuilde locaties op de Dammerweg in Nederhorst den Berg over van Stichting Bosatex.

Om de natuur, het zwemwater en het drinkwater te beschermen, houdt de provincie Noord-Holland de kwaliteit van het grondwater nauwlettend in de gaten. Een van de maatregelen die de provincie hiervoor heeft, is het afkopen van vervuilde gronden. 
 
Op 30 januari is de afkoopovereenkomst met Stichting Bosatex gesloten. Hierbij betaalt Stichting Bosatex €186.500,- aan de provincie in ruil waarvoor de provincie de nazorg voor het verontreinigde grondwater overneemt. De verontreiniging van het grondwater wordt vanaf nu beheerd en gemonitord door de provincie. Deze afkoop maakt onderdeel uit van de zogenaamde Bosatex-regeling. Dit is een collectieve aanpak in de textielreinigingsbranche. Voormalige textielreinigingsbedrijven kunnen deelnemen aan de regeling, waarna de aanpak en uitvoering van verontreinigde bedrijfsterreinen wordt uitgevoerd door de Stichting Bosatex.
 
Bij de Dammerweg zijn 4 veroorzakers en/of eigenaren van grondwaterverontreinigingen, waarbij 3 locaties aan de Dammerweg liggen en 1 locatie aan de Eilandseweg. In oktober 2018 vond de eerste afkoop plaats. Met deze ondertekening is de afkoop afgerond en kan de nazorg uitgevoerd worden.