Spoedherstel Schoorldammerbrug (N504) 3 januari: stremming

(02 januari 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 3 januari 2019 spoedwerkzaamheden aan de Schoorldammerbrug (N504) over het Noordhollandsch Kanaal.

Een kleine scheur van het val, het beweegbare deel van de brug, wordt gerepareerd om verdere scheurvorming te voorkomen. 

Schoorldammerbrug

Volledige afsluiting gemotoriseerd verkeer

De werkzaamheden op 3 januari vinden overdag plaats van 8.00 uur tot 16.00 uur. De Schoorldammerbrug is dan volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Omgeleid wordt over de N245. Voor voetgangers en (brom)fietsverkeer is de brug normaal toegankelijk. Nood- en hulpdiensten wordt, evenals de busdiensten van Connexxion, zo nodig met verkeersbegeleiders doorgang verleend. 

Scheepvaartverkeer: alleen doorgang om 9.00 uur

Totdat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, is de doorgang op 3 januari tussen 8.00 uur en 16.00 uur voor het scheepvaartverkeer in beide vaarrichtingen gestremd. De Schoorldammerbrug wordt op 3 januari eenmaal, om 9.00 uur, voor het scheepvaartverkeer geopend. 

Meer informatie

De provincie Noord-Holland stelt alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op de website Gebiedscontract Midden-Noord en zijn te volgen via Twitter.  

Uitgelicht