Start uitvoering HOV in Hilversum stap dichterbij

(25 januari 2019)

De provincie Noord-Holland heeft van de rechter opdracht gekregen het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ‘t Gooi te gunnen aan de combinatie Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra. Het gaat opnieuw om een voorlopige gunning: de overige aanbieders kunnen de komende 20 dagen nog bezwaar aantekenen.

Opruimwerkzaamheden op het traject HOV in 't Gooi
Foto: Koen van Engelen

Het contract voor het Hilversumse deel bestaat grofweg uit de bouw van een vrije busbaan tussen Laren en Hilversum, een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg en de bouw van een natuurbrug in Anna’s Hoeve. De aanbestedingsprocedure ging medio 2017 van start. In totaal dienden 4 aannemers een aanbieding in. Bij geïntegreerde en complexe contracten wordt vaker bezwaar gemaakt tegen gunningsbesluiten. In dit dossier is dat tweemaal gebeurd: zowel op het oorspronkelijke gunningsbesluit (zomer 2018) als op het aangepaste besluit werd bezwaar aangetekend. In beide gevallen gaf de beoordelingssystematiek aanleiding tot verschil in interpretatie.

In de uitspraak op het kort geding dat eind vorig jaar werd aangespannen door de combinatie Van Hattum Blankevoort en KWS, heeft de rechter nu duidelijkheid gebracht en de aanklager gelijk gegeven.

Mijlpalen overeind

In de aanloop naar de definitieve gunning, buigt de provincie Noord-Holland zich samen met ProRail en de gemeente Hilversum over een realistische bouwplanning. Bekeken wordt of verloren tijd (deels) kan worden ingehaald zodat de HOV-bus mogelijk tóch volgens planning in april 2022 gaat rijden.