Werkzaamheden aan de Lagelaan en Kanaalweg in Heiloo

(31 januari 2019)

De provincie start maandag 11 februari met de sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan 3 en het kappen van bomen langs de Lagelaan en Kanaalweg in Heiloo. De provincie werkt samen met de gemeenten Castricum, Heiloo en Alkmaar aan de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo.

De sloop van de stolpboerderij duurt ongeveer 2 weken. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur en veroorzaken geen hinder voor het verkeer.

Verplaatsen houten geraamte

De provincie spant zich in om stolpboerderijen in Noord-Holland te behouden en te restaureren. In dit geval bleek sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan na zorgvuldige afwegingen binnen het ontwerpproces toch noodzakelijk. Wel wordt het houten geraamte van de boerderij bewaard, waardoor het enige element van cultuurhistorische waarde (zonder formele status) binnen de boerderij behouden blijft. Het geraamte wordt geconserveerd en op een nabijgelegen plek neergezet. In een later stadium is het geraamte te bekijken voor geïnteresseerden.

Bomenkap Lagelaan en Kanaalweg

Vanaf maandag 11 februari 2019 gaat de provincie bomen kappen langs de Lagelaan en Kanaalweg in Heiloo. De kap duurt ongeveer een week. Het betreft bomen langs de parallelweg van de Kanaalweg, een aantal bosschages ten zuiden en ten oosten van de Lagelaan en enkele bomenrijen langs de Kooibrug en Lagelaan. Er heeft een uitgebreid flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden. De bomen zijn onder andere onderzocht op de aanwezigheid van broednesten, vleermuizen en hun vliegroutes. De bomen worden gekapt buiten het broedseizoen.

Tijdens de kapwerkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk op het gedeelte van de Lagelaan (parallelweg) tussen de golfbaan en Kanaalweg. De afsluiting wordt met borden aangegeven.