Juli 2019

 • Subsidie voor onderhoud en restauratie provinciale monumenten

  (31 juli 2019)

  Eigenaren van provinciale monumenten kunnen vanaf 25 juli 2019 subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie.

 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019)

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.

 • Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

  (30 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.

 • GreenBASE: samenwerken voor meer biodiversiteit in de Haarlemmermeer

  (29 juli 2019)

  Het project GreenBASE werkt sinds 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. 6 akkerbouwers en 8 organisaties werken hierin samen. Het project is verlengd tot en met 2020.

 • (Update) Extra dag spoedreparatie Krusemanlaan (N194) bij Heerhugowaard

  (29 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 29 juli 2019 vervolgwerkzaamheden uit aan het asfalt op de rotonde N194 met de Krusemanlaan. Het werk zou op vrijdag 26 juli worden afgerond, maar een extra werkdag is nodig voor het herstellen van een moeilijk bereikbare waterleiding.

 • Spoedreparatie Krusemanlaan (N194) bij Heerhugowaard

  (26 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op vrijdag 26 juli 2019 werkzaamheden uit aan het asfalt op de rotonde N194 met de Krusemanlaan (Heerhugowaard).

 • Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 30 en 31 juli tijdelijk dicht

  (25 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk.

 • Betonstort basculekelder Leeghwaterbrug N242 Alkmaar

  (24 december 2019)

  Woensdag 24 juli 2019 start de aannemer met de betonstort van de basculekelder bij de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar.

 • Stuurgroep Duinpolderweg van 10 juli 2019

  (18 juli 2019)

  Sinds eind 2018 wordt gewerkt aan de invulling van de planuitwerkingsfase van het project Duinpolderweg in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland en hun partners (de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam).

 • Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland

  (18 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brugwachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden.

 • Lening Innovatiefonds NH voor digitaal alternatief plastic festivalmunt

  (17 juli 2019)

  Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft Airchip B.V. een lening van €296.000 gegeven.

 • Gedeelte Vrijheidweg (Wormerveer) afgesloten

  (16 juli 2019)

  Vanaf maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019 is de Vrijheidweg tussen Vrijheidweg 35 en Samsonweg 69 afgesloten voor het verkeer. De provincie Noord-Holland voert dan werkzaamheden uit.

 • Werkzaamheden Schagerweg (N245) in Alkmaar: 17 juli

  (16 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op woensdag 17 juli werkzaamheden uit aan de (N245) Schagerweg, nabij de kruising tussen de Laan van Tata en De Helling in Alkmaar. Er wordt onderhoud gepleegd aan een lichtmast.

 • Werkzaamheden Middenweg N509 Noordbeemster: 17 juli 2019

  (16 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 17 juli werkzaamheden langs de Middenweg (N509) in Noordbeemster ten noorden van de rotonde op de Oosthuizerweg. Er worden 2 lichtmasten vervangen.

 • Onno Beljaars directeur Bedrijfsvoering Sociale Verzekeringsbank

  (16 juli 2019)

  Drs. L. W. M. M. (Onno) Beljaars, directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland, is per 1 oktober benoemd in de functie van directeur Bedrijfsvoering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 17 en 18 juli 2019

  (16 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert in de nacht van woensdag 17 juli op donderdag 18 juli werkzaamheden uit onder het spoorviaduct langs de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Hier wordt het asfalt hersteld.

 • Werkzaamheden viaduct N504 Schoorl: 17 juli 2019

  (16 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 17 juli van 9.00 tot 15.00 uur werkzaamheden aan het viaduct richting Schoorldam langs de N504 in Schoorl. De vangrail wordt hersteld van schade.

 • Werkzaamheden Westerweg N242 Heerhugowaard: 16 juli 2019

  (16 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op dinsdag 16 juli werkzaamheden langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard ter hoogte van de kruising met de Edisonstraat. Er wordt onderhoud aan de berm verricht.

 • Werkzaamheden Nauertogt (N245) Koedijk: 16 juli

  (15 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op 16 juli 2019 werkzaamheden uit aan de Nauertogt tussen de Negende Sneesweg en de N504 in Koedijk. Er wordt gewerkt aan de vangrail.

 • 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

  (15 juli 2019)

  Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken.

 • Parkeren rond Van Riebeeckvijver weer op orde

  (12 juli 2019)

  Het werk in de straten rondom de Van Riebeeckvijver is klaar. In totaal zijn er 49 extra parkeerplaatsen gemaakt.

 • Eerste ronde werkateliers levert veel informatie op

  (12 juli 2019)

  Na een oproep tijdens de eerste informatiebijeenkomst in april, is er een werkgroep geformeerd van 15 belangstellenden die actief meedenken en praten tijdens het ontwerpproces. De afgelopen weken zijn voor de werkgroep 3 bijeenkomsten georganiseerd: een excursie naar de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg, een werkatelier Natuur (18 april) en een werkatelier Recreatie (16 mei).

 • Kapwerkzaamheden langs HOV-Velsen

  (12 juli 2019)

  In opdracht van de provincie Noord-Holland voert gebiedsaannemer BAM Krinkels op 15 juli tussen 7.30 en 16.00 uur kapwerkzaamheden uit langs de busbaan in Velsen.

 • Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast

  (12 juli 2019)

  Het rekenmodel dat de neerslag van stikstof berekent wordt deze zomer verbeterd. Tot die tijd verlenen het Rijk en de provincies geen toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden.

 • Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

  (12 juli 2019)

  Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.

 • Kampeer op Pampus en verduurzaam het forteiland

  (12 juli 2019)

  Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

 • Statenlid in beeld: Martijn Bolkestein (VVD)

  (11 juli 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Martijn Bolkestein van de VVD-fractie.

 • Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

  (11 juli 2019)

  Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hiermee start de aanbesteding van de nieuwe concessie, die loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.

 • Oplevering Leeghwaterbrug (N242) later dan gepland

  (10 juli 2019)

  Ondanks dat er nog geen nieuwe planning bekend is, is het wel duidelijk dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug op 25 augustus niet zijn afgerond.

 • Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

  (10 juli 2019)

  De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad. Dit als onderdeel van de MRA actie 1.8 OV knooppunten.

 • Provincie Noord-Holland in race voor Wow-prijs 2019

  (09 juli 2019)

  De top 3 voor de tweejaarlijkse WOW-prijs 2019 is bekend, dé prijs voor de beste samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden. Provincie Noord-Holland is bij alle drie de projecten betrokken als het gaat om samenwerking met andere partijen.

 • Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

  (09 juli 2019)

  Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken. Samengevat: “Wel urgent, niet acuut.”

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 8 juli 2019

  (09 juli 2019)

  In de laatste vergadering voor het zomerreces stelden Provinciale Staten de financiële jaarstukken van 2018 en de kaderbrief die input vormt voor de begroting van 2020 vast. Verder voerden oppositie en coalitie een fractiedebat met elkaar over het coalitieakkoord en stemden PS voor het eerst elektronisch.

 • Wegwerkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer

  (09 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli 2019 een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek van de N196 en Zwarteweg voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.

 • Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater

  (08 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van 4 grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren.

 • Noord-Holland eerste wegbeheerder met ISO 9001 certificaat

  (08 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland is als eerste publieke wegbeheerder in Nederland naast ISO 55001 voor assetmanagement (sinds 2015) nu ook ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale kwaliteitsnorm voor organisaties.

 • Nieuwe editie SCHATRIJK over archeologie Kennemerduinen

  (08 juli 2019)

  Gouden sieraden uit de bronstijd bij Velsen, een orkawervel bij de ruïne van Brederode en karresporen bij Bloemendaal.

 • Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer

  (05 juli 2019)

  Schuurmans is benoemd tot burgemeester van Haarlemmermeer. De benoeming gaat in op 10 juli 2019.

 • Let op! De eikenprocessierups is gesignaleerd

  (05 juli 2019)

  Langs een van de provinciale wegen, de N 232 is de eikenprocessierups gesignaleerd. De rupsen zijn inmiddels verwijderd, maar losse brandharen in de omgeving kunnen nog geruime tijd voor ongemak blijven zorgen zolang het niet geregend heeft.

 • Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

  (05 juli 2019)

  Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar de provincie Noord-Holland bij aangesloten is, gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.

 • Private partijen willen investeren in Pallas

  (05 juli 2019)

  Het plan voor Pallas, de nieuwe onderzoeksreactor voor medische isotopen in Petten, wordt steeds concreter. Meerdere private partijen willen investeren in het project.

 • Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 8 tot en met 10 juli 2019

  (04 juli 2019)

  Provincie Noord-Holland verricht op maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli 2019 werkzaamheden langs de (N242) Westerweg in Heerhugowaard. De verkeershaven ter hoogte van het Strand van Luna wordt uitgebreid met bermblokken.

 • Werkzaamheden Voorburggracht Noord-Scharwoude: 8 juli 2019

  (04 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op maandag 8 juli 2019 werkzaamheden langs de Voorburggracht in Noord-Scharwoude ter hoogte van de kruising met de N504. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de detectielussen.

 • Noord-Hollands werelderfgoed in beeld op NPO

  (04 juli 2019)

  In de provincie Noord-Holland liggen maar liefst 4 werelderfgoederen: de Waddenzee, Droogmakerij de Beemster, de Amsterdamse Grachtengordel en de Stelling van Amsterdam. De Nederlandse werelderfgoederen zijn verenigd in de Stichting Werelderfgoed Nederland. Deze unieke locaties zijn deze week te zien in een campagne op NPO 1, 2 en 3.

 • Statenlid in beeld: Sandra Doevendans (PvdA)

  (04 juli 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Sandra Doevendans.

 • Leerlingen bedenken ontwerp fietstunnel N512

  (04 juli 2019)

  Ongeveer 60 scholieren presenteerden woensdag 3 juli tijdens de finale van de scholierenbattle hun ontwerp van de fietstunnel over de N512 bij Egmond aan den Hoef.

 • Waterstof en warmtenetten nodig voor ontlasten elektriciteitsnet Noord-Holland

  (04 juli 2019)

  Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander.

 • GO!-NH teams Duurzame Mobiliteit schitteren tijdens Demo Week

  (04 juli 2019)

  Na 3 maanden accelereren vond in de week van 17 tot en met 21 juni Demo Week plaats. De 8 teams van GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2019 stonden op het podium van verschillende events. Met Demo Day werd de derde editie van het Acceleratorprogramma beëindigd.

 • Werkzaamheden Provincialeweg (N243): 4 tot en met 5 juli 2019

  (03 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van 4 op 5 juli 2019 asfalteringswerkzaamheden op de N243 op het kruispunt met de Kathoek in Avenhorn.

 • Werkzaamheden hefbrug Oterleek (N508): 4 juli 2019

  (03 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op 4 juli 2019 onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug bij Oterleek nabij de N508 tussen de Huijgendijk en de Oterlekerweg in Oterleek.

 • Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer

  (02 juli 2019)

  In goed overleg en met instemming van de overgrote meerderheid van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Landsmeer heeft commissaris van de Koning Arthur van Dijk besloten Dennis Straat met ingang van 12 augustus 2019 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.

 • Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk en Starnmeerdijk afgesloten

  (02 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de Provincialeweg (N246) tussen de afslag naar de Noorddijk in Westknollendam en de afslag naar de Starnmeerdijk in Starnmeer. Dit deel van de Provincialeweg is daarom van 8 juli tot en met 12 juli elke avond en nacht afgesloten van 20.00 uur tot 5.00 uur.

 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (02 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert van 11 tot en met 13 juli 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

 • Participatiebijeenkomst HOV Station Beverwijk

  (02 juli 2019)

  De provincie gaat een onderdeel van de regionale, snellere fietsroute voor woon-werkverkeer aanleggen in Velsen-Noord. Er komt een voet-fietstunnel onder de Velsertraverse, met een verbinding naar station Beverwijk. De huidige gelijkvloerse oversteek bij de verkeerslichten over de Velsertraverse bij Velsen-Noord verdwijnt.

 • Registratie gratis webinar smart mobility geopend

  (02 juli 2019)

  Donderdag 4 juli om 15.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland voor de eerste keer een gratis webinar over smart mobility. Slimme technieken zijn volop in ontwikkeling en de inzet en het gebruik van data spelen op steeds meer terreinen een grote rol, ook bij mobiliteit. Samen met data-science-bedrijf HAL24K neemt de provincie je mee in de wereld van slim verkeersmanagement.

 • Geld Innovatiefonds voor opleiding programmeurs

  (02 juli 2019)

  Winc Academy B.V. heeft een lening van € 282.900 gekregen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met het geld ontwikkelt het bedrijf uit Amsterdam korte, praktijkgerichte opleidingen waarmee mensen worden omgeschoold tot programmeur.

 • Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap in

  (02 juli 2019)

  Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen in. Hierdoor ontstaat ruimte om de gemeenteraadsleden verder te informeren over de relatie tussen de natuurherstelmaatregelen en het klimaatakkoord.

 • Statenleden bezoeken terreinbeheerders

  (01 juli 2019)

  Provinciale Staten nemen besluiten over natuur- en recreatiebeheer. De uitvoering hiervan gebeurt door een groot aantal natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland.