Eerste ronde werkateliers levert veel informatie op

(12 juli 2019)

Na een oproep tijdens de eerste informatiebijeenkomst in april, is er een werkgroep geformeerd van 15 belangstellenden die actief meedenken en praten tijdens het ontwerpproces. De afgelopen weken zijn voor de werkgroep 3 bijeenkomsten georganiseerd: een excursie naar de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg, een werkatelier Natuur (18 april) en een werkatelier Recreatie (16 mei).

De werkgroep werd uitgenodigd en gestimuleerd om wensen en voorstellen in te brengen als input voor het ontwerpproces. Het ging daarbij om maatregelen die openstaan voor participatie, zoals het opknappen van de bergen of de inrichting van een verbinding met bos en heide. Zaken als beplanting, toegankelijkheid, de inrichting van oevers, soorten en maten van afscheidingen en soort en aard van recreatieve voorzieningen kwamen voorbij. De werkateliers werden geleid door adviseurs van Arcadis. Uiteraard waren gemeente, provincie en stichting Goois Natuurreservaat ook vertegenwoordigd.

Arcadis is met de uitgangspunten én de input vanuit de werkateliers aan de slag gegaan om een eerste schetsontwerp te maken. Op maandag 9 september 2019 is er een volgende algemene informatiebijeenkomst. Het schetsontwerp staat die avond centraal. Aankondigingen komen te staan op deze webpagina en in de digitale nieuwsbrief die we eind augustus versturen. 

Uitgelicht