Kapwerkzaamheden langs HOV-Velsen

(12 juli 2019)

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert gebiedsaannemer BAM Krinkels op 15 juli tussen 7.30 en 16.00 uur kapwerkzaamheden uit langs de busbaan in Velsen.

Amerikaanse Vogelkers

Langs de busbaan HOV-Velsen is de Amerikaanse Vogelkers aangetroffen tussen de Dr. Kuperlaan en de Minister Lelylaan. Deze soort bomen en struiken verdringen andere inheemse soorten en bedreigen hiermee de biodiversiteit. Deze bomen moeten daarom op korte termijn bestreden en verwijderd worden.
 

Hinder

Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken, maar dit wordt tot een minimum beperkt.
 

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden worden ook geplaatst op de website van Gebiedscontract Kennemerland en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH). 

Uitgelicht