Oplevering Leeghwaterbrug (N242) later dan gepland

(10 juli 2019)

Ondanks dat er nog geen nieuwe planning bekend is, is het wel duidelijk dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug op 25 augustus niet zijn afgerond.

De provincie Noord-Holland betreurt het dat de regio daardoor langere tijd hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Veiligheid staat bij de bouw van de brug voorop en daarom moest voor sommige onderdelen in het ontwerp meer tijd worden genomen dan eerder was voorzien. Na enkele aanpassingen in het ontwerp, gaat de aannemer nu verder met werkzaamheden aan de betonconstructie die het beweegbare brugdeel van de Leeghwaterbrug moet dragen.

Leeghwaterbrug

Doorgaan werkzaamheden

Terwijl er naar het ontwerp werd gekeken, zijn de werkzaamheden op het bouwterrein ook verder gegaan. Zo heeft de aannemer gewerkt aan nieuwe damwanden en is er een tweede fase beton gestort bij de oplegpijler. Ook het metsel- en voegwerk is op diverse plekken afgerond en er zijn voorbereidende werkzaamheden voor de betonstort verricht. Daarnaast is er bekabeling aangebracht aan het nieuwe beweegbare brugdek en zijn de lagers erin gezet.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook (@Leeghwaterbrug) en via www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug