Participatiebijeenkomst HOV Station Beverwijk

(02 juli 2019)

De provincie gaat een onderdeel van de regionale, snellere fietsroute voor woon-werkverkeer aanleggen in Velsen-Noord. Er komt een voet-fietstunnel onder de Velsertraverse, met een verbinding naar station Beverwijk. De huidige gelijkvloerse oversteek bij de verkeerslichten over de Velsertraverse bij Velsen-Noord verdwijnt.

De fietsroute van en naar de voet-fietstunnel wordt aangelegd richting de Wijkerstraatweg. Daarover spraken provincie, de gemeenten Velsen en Beverwijk woensdag 26 juni met vertegenwoordigers uit de omgeving tijdens de tweede participatiebijeenkomst. Het doel was om te komen tot een voorkeursvariant.

Mogelijke varianten

De bijeenkomst was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in april, waarbij het Wijkplatform Velsen-Noord, de Fietsersbond Velsen en Fietsersbond IJmond-Noord hun wensen gaven over de beste route voor het fietspad van en naar de nieuwe voet-fietstunnel. Op basis van deze wensen zijn 4 mogelijke inrichtingsoplossingen voorgesteld. Er is daarbij gekeken naar het verkeersmodel, met daarop het aantal fietsers en het aantal motorvoertuigen per etmaal in 2030. Rekening houdend met de veiligheid voor fietsers, een logische inrichting, de ruimtelijke inrichting, de kosten en de doorstroming op de Wijkerstraatweg en de fietsroute. De variant waarbij de fietsstraat van de Duinvlietstraat wordt doorgetrokken om aan te sluiten op de voet-/fietstunnel is een mogelijkheid. Maar ook de kruising inrichten met een rotonde met een vrijliggend fietspad richting de voet-fietstunnel bleek een mogelijke optie.
 

Groen- en waterbehoud

Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op het groen en de waterhuishouding. Bij de besproken varianten is ook rekening gehouden met hoeveel groen er moet verdwijnen. De groenstrook die er nu al is, blijft zoveel mogelijk bestaan. En waar groen moet verdwijnen, wordt gekeken hoe en waar dat opnieuw kan worden geplant. Ook is besproken waar mogelijk extra oppervlaktewater kan worden aangelegd. De aanwezigen gaven de suggestie om de bestaande sloot uit te breiden naar bijvoorbeeld een vijver, voor een goede waterafvoer.
 

Aandachtspunten

Gesproken is over het plan van de gemeente Velsen om van de Duinvlietstraat een fietsstraat te maken. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de afwikkeling van te hoge vrachtwagens die niet door de Velsertunnel kunnen en die via Wijkeroogstraat op de route komen te rijden van de fietsers. Ook het verdwijnen van de gelijkvloerse oversteek bleek een aandachtspunt. Dit besluit is echter al bestuurlijk vastgelegd. Er is door de aanwezigen kritisch meegedacht en er zijn veel ideeën geuit. Aan de hand van alle input zijn 2 varianten geselecteerd die verder worden uitgewerkt middels een dynamische simulatie.