Private partijen willen investeren in Pallas

(05 juli 2019)

Het plan voor Pallas, de nieuwe onderzoeksreactor voor medische isotopen in Petten, wordt steeds concreter. Meerdere private partijen willen investeren in het project.

Het kabinet heeft ingestemd met de verdere voortgang van de Pallas-reactor. De komende periode wordt er met de private investeerders onderhandeld, zo meldt minister Bruno Bruins (medische zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. In 2020 moet er een definitief akkoord liggen over de financiering van de nieuwe reactor. Als vervolgens ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in de loop van 2021 starten.

Luchtfoto Pallas-reactor

Het Rijk en de provincie Noord-Holland committeerden zich in 2012 om gezamenlijk een lening van € 80 miljoen beschikbaar te stellen voor een Pallas-reactor. Jack van der Hoek, gedeputeerde Economie: “De bouw van de nieuwe reactor is noodzakelijk om continuïteit van medische behandelingen van patiënten te kunnen waarborgen. Daarnaast is de komst van de Pallas-reactor ook belangrijk voor de werkgelegenheid en behoud van de ontwikkeling en verspreiding van kennis over medische isotopen. De provincie Noord-Holland hecht daarom veel waarde aan de realisatie van Pallas.”

Medische isotopen

Medische isotopen zijn cruciaal bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige aandoeningen. In Nederland worden jaarlijks bij 400.000 diagnostische scans en meer dan 4.000 behandelingen gebruik gemaakt van medische isotopen. Het overgrote deel van de isotopen wordt nu in de vorm van halffabricaat geproduceerd in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, waarna verdere bewerking tot geneesmiddel plaatsvindt door een farmaceut. De HFR is al 60 jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten. Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen en om niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor noodzakelijk.

Voorbereidingen

In 2012 startten het Rijk en de provincie Noord-Holland de eerste voorbereidingen om tot een nieuwe reactor in Petten te komen. Eind 2013 werd de Stichting Pallas opgericht, met als doel het ontwerpen en realiseren van een reactor voor de productie van medische isotopen en voor nucleair technologisch onderzoek. Onderdeel van de opdracht aan de stichting was het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een businesscase en het aantrekken van private investeerders.

Meer informatie over de reactor staat op de website van Pallas.