Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater

(08 juli 2019)

De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van 4 grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren.

De gemeente Gooise Meren en de provincie betalen samen een bedrag van totaal € 483.750,-. De provincie betaalt mee omdat de gemeente niet volledig aansprakelijk is. De verontreinigingen komen van industriële activiteiten in het verleden.

Het gaat om in totaal 4 locaties, op de Olmenlaan en Brinklaan in Bussum, de Jan ter Gouwweg en vlakbij het Koningin Wilhelminalaan in Naarden. De locatie op de Jan ter Gouwweg is momenteel in gebruik als speeltuin. Vroeger stond hier de Chemicafabriek. De gemeente wil het gebied herontwikkelen voor woningbouw.

Packagedeal

De provincie Noord-Holland en gemeente Gooise Meren hebben een overeenkomst (packagedeal) getekend, waarin de afspraken over afkoop van meerdere grondwaterverontreinigingen zijn opgenomen. De afkoop houdt in dat de gemeente een bedrag betaalt in ruil waarvoor de provincie de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid voor het verontreinigde grondwater overneemt. Indien nodig worden aanvullende saneringsmaatregelen genomen om risico’s voor de gezondheid en/of het milieu te voorkomen.

Gebiedsgerichte aanpak

Provincie Noord-Holland, waterleidingbedrijven PWN en Vitens, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de betrokken gemeenten in de regio het Gooi werken samen aan een efficiënte aanpak van de grondwaterverontreiniging. Daarbij worden de verontreinigingen niet individueel aangepakt, maar is gekozen voor een efficiëntere gebiedsgerichte aanpak. De provincie voert deze uit.

In 2011 hebben partijen hiervoor het Convenant Gebiedsgericht Grondwater Beheer ‘t Gooi gesloten. Voor meer informatie over het grondwaterbeheer in het Gooi kijk op www.gwbeheergooi.nl.