Statenleden bezoeken terreinbeheerders

(01 juli 2019)

Provinciale Staten nemen besluiten over natuur- en recreatiebeheer. De uitvoering hiervan gebeurt door een groot aantal natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland.

Deze zogenoemde Terreinbeherende Organisaties (TBO’s), zoals Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en IVN werken nauw samen. Om de nieuwe Statenleden beter te leren kennen organiseerden zij een werkbezoek aan de Kennemerduinen.

Ernest Briët van stichting Landschap Noord-Holland heette de Statenleden welkom in het bezoekerscentrum in Overveen.

Statenleden in de Kennemerduinen

Coalitieakkoord vol natuur

Het nieuwe coalitieakkoord staat vol natuur en biedt, volgens Briët, genoeg aanknopingspunten voor een goede samenwerking de komende 4 jaar. Als voorbeeld noemt hij de realisatie van 3.000 hectare nieuwe Netwerk Natuur Nederland (NNN) en het bevorderen van de biodiversiteit. Maar er ontbreekt ook iets volgens de TBO’s: Duidelijke maatregelen en te weinig ambitie om de boeren een omslag te laten maken naar vormen van kringlooplandbouw.

Deltaplan herstel biodiversiteit

Sjakel van Wesemael van PWN gaf een uitgebreide toelichting op de samenwerking tussen de TBO’s. Zoals de natuurontwikkeling, de inzet van de ruim 7000 vrijwilligers, de spanning tussen het toegankelijk houden van natuurgebieden en het behoud van de biodiversiteit. Samen met LTO en de agrarische natuur verenigingen is Groen Goud, het deltaplan voor Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland, ontwikkeld.

Natuurbeheer in de praktijk

De Statenleden brachten een bezoek aan Middenduin (onderdeel van het nationaal park Zuid-Kennemerland), waar de boswachter liet zien hoe natuurbeheer er in de praktijk uit ziet. Zo worden invasieve exoten als de Amerikaanse vogelkers en naaldbomen bestreden door begrazing door schapen en door afplaggen.

Op de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg naar Bloemendaal leerden de Statenleden dat op dit moment alleen nog maar kleine dieren de brug over mogen. Grote dieren als koeien of herten mogen pas passeren als de begroeiing op de brug zo stevig is dat deze niet meer platgetrapt kan worden. Dat duurt nog zo’n 1,5 jaar. 

Samenwerking

De Terreinbeherende organisaties in Noord-Holland zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, IVN, Recreatie Midden Nederland, PWN,  Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Amsterdamse Waterleidingduinen, Goois Natuurreservaat, Recreatieschap Westfriesland, het Amsterdamse Bos en Recreatie Noord-Holland.