Wegwerkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer

(09 juli 2019)

De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli 2019 een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek van de N196 en Zwarteweg voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.

Doorgaand verkeer op de N196 blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk over 1 rijbaan. Afslaand verkeer naar de Zwarteweg wordt omgeleid. In het weekend wordt er niet gewerkt en geldt er geen omleiding.

Voorbereidende werkzaamheden kruispunt N196 - Zwarteweg

Woensdag 10 juli en donderdag 11 juli voert de aannemer van 9.00 tot 15.00 uur de eerste voorbereidende werkzaamheden uit op de N196, ter hoogte van de Zwarteweg in Aalsmeer. De aannemer asfalteert een deel van de middenberm en plaatst tijdelijke bushaltes. Het wegverkeer op de N196 wordt in beide richtingen van 2 naar 1 rijstrook geleid. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.

Verkeersmaatregelen kruispunt N196 - Zwarteweg

Van woensdag 17 juli tot en met vrijdag 19 juli werkt de aannemer van 6.00 tot 18.00 uur aan de noordelijke rijbaan van het kruispunt N196 – Zwarteweg. Van maandag 22 juli tot en met woensdag 24 juli worden tussen 6.00 en 18.00 uur dezelfde werkzaamheden uitgevoerd aan de zuidelijke rijbaan. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van drempels en het plaatsen van reflectoren, snelheidsmeters, bebording en wegmarkering. 

Omleidingsroute N196 naar Zwarteweg van 17-19 juli en 22-24 juli 2019

Doorgaand wegverkeer (richting Aalsmeer) wordt via de andere rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Verkeer op de N196 uit de richting Aalsmeer en Uithoorn richting Zwarteweg wordt omgeleid via de Ophelialaan en 2e J.C. Mensinglaan. Fietsers en voetgangers steken over met behulp van verkeersregelaars. Alle bussen blijven op de normale vertrektijden rijden en maken gebruik van tijdelijke bushaltes. 

Schoolzone Zwarteweg - Waterhoenstraat

Van woensdag 17 juli tot en met woensdag 24 juli voert de aannemer op werkdagen tussen 6.00 en 18.00 uur de verkeersmaatregelen op de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer uit. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een veilige fietsoversteek op de Zwarteweg naar de Waterhoenstraat, inrichten van een schoolzone, het aanbrengen van markering op de weg, plaatsen van Nijntjeborden en het plaatselijk verbreden van het fietspad. 

Reservedagen

Als werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden uitlopen of niet door kunnen gaan, dan worden deze werkzaamheden uitgevoerd tussen 25 juli en 31 juli 2019 (ook overdag).

Voorbereiding op aanleg HOVASZ

De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de start van het project HOVASZ: de aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid. In de nieuwe situatie komt er een rotonde in plaats van het huidige kruispunt van de N196 en Zwarteweg. De aanleg van de rotonde vindt medio 2020 plaats. Omdat de nieuwe school IKC Triade op dinsdagochtend 27 augustus 2019 officieel opengaat, hebben de gemeente Aalsmeer en de provincie Noord-Holland in overleg met de school en ouders besloten een aantal verkeersmaatregelen uit te voeren die bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school.

Aanleg HOVASZ

In mei 2019 heeft de provincie de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief gegund. Momenteel werkt de aannemer zijn plannen verder uit. Na de zomervakantie stelt de aannemer zich voor aan de omgeving tijdens een inloopbijeenkomst en presenteert hij zijn plannen en planning. Naar verwachting is het hele project eind 2021 gereed. HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. De provincie verzorgt namens de partijen de uitvoering.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail via servicepunt@noord-holland.nl.
 

Uitgelicht