Juni 2019

 • Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241): 3 juli t/m 4 juli 2019

  (01 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van 3 juli op 4 juli 2019 asfalteringswerkzaamheden op de N241 tussen de Nieuweweg en oostelijke toe- en afrit 10 (A7) in Wognum.

 • Werkzaamheden Provincialeweg (N239): 2 juli t/m 3 juli 2019

  (01 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van 2 juli op 3 juli 2019 asfalteringswerkzaamheden op de N239 tussen de Ooievaarsweg en Westfriesedijk in Nieuwe Niedorp.

 • Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt

  (28 juni 2019)

  Niet alleen het Rijk zet een stevige stap in de richting van energietransitie. Ook Noord-Holland gaat vol aan de slag voor het klimaat. De provincie zet fors in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners.

 • Statenlid in beeld: Ralf Dekker (Forum voor Democratie)

  (28 juni 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er twee nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Ralf Dekker, een nieuw Statenlid.

 • New Feminine: nieuwe expositie in paviljoen Welgelegen

  (27 juni 2019)

  Hoe laat nieuwe vrouwelijkheid zich vangen in kunst? Vanaf 12 juli laten Iris Woutera, Larissa Ambachtsheer en Viktoryia Shydlouskaya dit zien in de nieuwste Dreefexpositie.

 • Afkoelen in speelwater natuurgebied Waalenburg op Texel

  (27 juni 2019)

  Het deel van natuurgebied Waalenburg op Texel dat speciaal is ingericht om vrij in rond te wandelen, picknicken, bloemen plukken en in het water spelen, staat vol in bloei.

 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019)

  Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 • Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) Opmeer: 27 juni 2019

  (25 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 27 juni 2019 werkzaamheden langs de A.C. de Graafweg (N241) in Opmeer. Er wordt een lichtmast vervangen op de Floris van Noordwijklaan.

 • Werkzaamheden Schoorldammerbrug (N504) Schoorl: 27 juni 2019

  (25 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 27 juni 2019 werkzaamheden op de rotonde bij de Schoorldammerbrug (N504) in Schoorl. Er wordt een lichtmast vervangen.

 • Nu ook ondertiteling vergaderingen Provinciale Staten

  (25 juni 2019)

  Vanaf 1 september worden alle vergaderingen van Provinciale Staten en commissies voorzien van ondertiteling. Dat heeft het Presidium, het overleg van de fractievoorzitters van de 13 fracties in PS, besloten. Hiermee worden de vergaderingen ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. 

 • Korte scheepvaartstremmingen Prinses Amaliabrug in Westknollendam

  (25 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland asfalteert op vrijdagochtend 28 juni en dinsdagochtend 2 juli het wegdek van de nieuwe Prinses Amaliabrug in Westknollendam. De werkzaamheden vinden plaats van 7.00 tot 11.00 uur.

 • Kinderschoenen uit de grond

  (24 juni 2019)

  In de nieuwe Vondst van de Maand vitrine in Huis van Hilde staan kinderschoentjes centraal. In de vitrine zijn 4 kinderschoenen uit de Gouden Eeuw te zien.

 • Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum

  (24 juni 2019)

  Gedurende de zomerperiode wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 2019 klaar. Om het werk snel en veilig uit te voeren, is het nodig de rotonde af te sluiten voor al het verkeer.

 • Werkzaamheden Westfrisiaweg (N307) Hoogkarspel en Bovenkarspel: 25 juni 2019

  (24 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op dinsdag 25 juni 2019 werkzaamheden langs de (N307) Westfrisiaweg in Hoogkarspel en Bovenkarspel. Er worden geleiderails hersteld op 2 verschillende locaties.

 • Nieuwe bloktijden scheepvaart vanaf 24 juni

  (21 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt van maandag 24 juni tot en met vrijdag 26 juli 5 weken in de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan dan op werkdagen alleen gedurende bloktijden door de sluis.

 • Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

  (21 juni 2019)

  Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.

 • Werkzaamheden Provincialeweg (N243) Grootschermer op 24 juni

  (20 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op maandag 24 juni 2019 werkzaamheden langs de Provincialeweg (N243) in Grootschermer tussen de Westdijk en Zuidje/Groeneweg. Er wordt een lichtmast vervangen.

 • Nieuwe lichtmasten langs Westerweg (N242) Heerhugowaard

  (20 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt maandag 24 juni 2019 op 2 locaties lichtmasten langs de (N242) Westerweg in Heerhugowaard.

 • N242 Heerhugowaard: werkzaamheden asfalt en paddentunnel

  (20 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland voert in de nachten van maandag 24 juni tot en met woensdag 26 juni 2019 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Daarnaast wordt de paddentunnel hersteld. De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluiting Pannekeetweg en de aansluiting N504 Roskamsluis.

 • Afsluiting N243 Noordervaart bij Stompetoren

  (20 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de N243 ter hoogte van Stompetoren met spoed afgesloten. Door een ongeluk op de weg vanmorgen moet er spoedherstel worden verricht aan het asfalt.

 • Gedeputeerde Tekin maakt entree bij stuurgroep HOV in ’t Gooi

  (19 juni 2019)

  Op vrijdag 14 juni 2018 is de stuurgroep HOV in ’t Gooi bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het project. Deze keer in aanwezigheid van gedeputeerde Tekin, die het stokje heeft overgenomen van mevrouw Post.

 • Verkeersplan schetst afsluiting N243 van 1,5 tot 2 jaar eind 2020

  (19 juni 2019)

  Eind 2020 wordt naar verwachting de N243 in delen afgesloten om de weg opnieuw in te kunnen richten en groot onderhoud te realiseren.

 • Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

  (19 juni 2019)

  Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag.

 • Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in de oostelijke fuik

  (19 juni 2019)

  De provincie voert vanaf 19 juni herstelwerkzaamheden uit in de oostelijke fuik van de Koopvaardersschutsluis.

 • Statenlid in beeld: Jorrit Carton (PvdA)

  (19 juni 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Jorrit Carton (27), een nieuw Statenlid.

 • 18 juni: informatiebijeenkomst verkeersplan N243

  (18 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 18 juni 2019 een informatiebijeenkomst in het provinciegebouw Stompetoren aan de Noordervaart 133. Tijdens deze avond legt de provincie het aan de hand van het ontwerp opgestelde verkeersplan voor aan omwonenden en andere geïnteresseerden.

 • Starnmeerdijk in Starnmeer afgesloten voor al het verkeer

  (18 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland voorziet een gedeelte van de Starnmeerdijk in Starnmeer van nieuwe asfalt. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandagochtend 24 juni 7.00 uur tot en met vrijdagmiddag 28 juni 16.00 uur.

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 17 juni 2019

  (18 juni 2019)

  Deze maandag was er een buitengewone Statenvergadering die in het teken stond van zowel het nieuwe coalitieakkoord als de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 • Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker

  (18 juni 2019)

  Een nieuw huis bouwen? Of een bedrijf uitbreiden? Daarvoor zijn vaak vergunningen nodig van de gemeente, de provincie en soms ook nog van het Rijk. De nieuwe Omgevingswet moet dat makkelijker maken.

 • Vanaf 24 juni langdurig hinder op de Afsluitdijk

  (18 juni 2019)

  In verband met werkzaamheden is in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar op diverse plekken van de Afsluitdijk.

 • Reparatiewerkzaamheden Oosterengweg

  (18 juni 2019)

  Op de Oosterengweg, ten noorden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort, heeft een verzakking plaatsgevonden. Hoewel de oorzaak nog onduidelijk is, wordt de weg zo snel mogelijk gerepareerd. Zo kan verdere schade voorkomen worden.

 • Met dank aan de vrijwilligers van Vereniging Behoud Anna’s Hoeve

  (18 juni 2019)

  Medio april heeft de provincie Noord-Holland in Anna’s Hoeve een grondwaterwel opengegraven om vrijwilligers van de VBAH de kans te geven kamsalamanders, die mogelijk waren achtergebleven in toekomstig werkgebied, alsnog in veiligheid te brengen.

 • Noord-Hollandse gedeputeerden geïnstalleerd

  (17 juni 2019)

  Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het nieuwe college van Gedeputeerde Staten formeel geïnstalleerd. Het college bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

 • Jaap Bond en Joke Geldhof, bedankt!

  (17 juni 2019)

  Provinciale Staten van Noord-Holland namen vandaag afscheid van de laatste 2 afzwaaiende gedeputeerden: Joke Geldhof en Jaap Bond. Elisabeth Post nam al eerder afscheid en Cees Loggen, Adnan Tekin en Jack van der Hoek zijn vandaag toegetreden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 • Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 19 juni 2019

  (17 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 19 juni 2019 werkzaamheden langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard ter hoogte van de kruising met de Edisonstraat. Er wordt onderhoud aan de berm verricht.

 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.

 • Tijdelijke Kogerpolderbrug in gebruik

  (17 juni 2019)

  De tijdelijke Kogerpolderbrug is in gebruik genomen. Zaterdagochtend 15 juni 2019 om 5 uur konden de eerste auto’s en fietsers eroverheen rijden. De sloop van de oude brug is inmiddels gestart.

 • Extra Statencommissie over RIVM-rapport grafietuitstoot

  (14 juni 2019)

  Naar aanleiding van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over grafietuitstoot bij Tata Steel – Harsco kwam 13 juni een speciale Statencommissie bijeen. Voorafgaand aan de commissievergadering werd een technische briefing gehouden om ook de nieuwe Statenleden goed te informeren over het dossier Overlast Tata Steel/Harsco.

 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) in Wormerveer

  (13 juni 2019)

  De werkzaamheden beginnen vrijdagavond 21 juni om 20.00 uur en duren tot en met maandagochtend 24 juni 5.00 uur. De Provincialeweg (N246) en het naastgelegen fietspad zijn dan tussen de Ned Benedictweg en het kruispunt met de Noorddijk afgesloten.

 • Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland

  (13 juni 2019)

  Speciaal voor vlinders en andere insecten past de provincie Noord-Holland langs de provinciale weg N245 in Schagen een nieuwe manier van maaien toe: sinusmaaien. Door slingerend te maaien ontstaan stroken met meer variatie in vegetatiehoogte, windluwte, temperatuur en bloeitijdstip. Dat is vooral goed voor bloemzoekende insecten als vlinders.

 • Werkzaamheden Langebalkbrug (N242) Heerhugowaard: 17 juni 2019

  (13 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht maandag 17 juni tot en met vrijdagochtend 21 juni 2019 werkzaamheden langs de N242 in Heerhugowaard. Er worden zweepmasten (portalen boven de weg) geplaatst ter hoogte van de Langebalkbrug en Schoutenweg. Daarnaast worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Langebalkbrug.

 • Innovatiefonds investeert in modern camerasysteem

  (13 juni 2019)

  Amsterdam Scientific Instruments (ASI) heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. De startup uit Amsterdam ontwikkelt een nieuw camerasysteem voor de wetenschap en industrie. De camera kan worden gebruikt voor microscopie, materiaalonderzoek en medische toepassingen.

 • Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’

  (12 juni 2019)

  Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni 2019 hun plannen voor de komende 4 jaar.

 • Werkzaamheden Ommering (N242) Alkmaar: 17 juni 2019

  (12 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op maandag 17 juni 2019 werkzaamheden langs de N242 Ommering in Alkmaar. Er wordt een lichtmast vervangen ter hoogte van afrit Smaragdweg richting het noorden.

 • Werkzaamheden Randweg (N505) Enkhuizen: 17 juni 2019

  (12 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op maandag 17 juni 2019 werkzaamheden langs de (N505) Randweg in Enkhuizen. Er wordt een lichtmast vervangen ter hoogte van de kruising met de Lindenlaan.

 • Verwijderen chroom-6 Kogerpolderbrug van start

  (11 juni 2019)

  In juli 2018 heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van chroom-6 in de verf van Noord-Hollandse bruggen.

 • Provinciale subsidie voor mkb-innovatie

  (11 juni 2019)

  Vanaf 11 juni kunnen Noord-Hollandse ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.

 • Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland

  (07 juni 2019)

  De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland presenteren woensdag 12 juni hun coalitieakkoord. De presentatie begint om 12.30 uur en is online te volgen.

 • Update: N508 afgesloten wegens omvallende bomen

  (07 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de Nollenweg (N508) vanaf het kruispunt Herenweg/Beverkoog tot aan de Nollenbrug afgesloten. Er staan meerdere bomen op het punt van omvallen.

 • Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen

  (07 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland is sinds eind mei eigenaar van nieuwe percelen in het Oostelijk Vechtplassengebied (gemeente Wijdemeren). Het gaat om de Nieuwe Polderplas, percelen in natuurgebied ’t Hol en een perceel langs de Horndijk. Deze grond maakt de aanleg mogelijk van nieuwe natuur, recreatieve verbindingen en de verwerking van bagger.

 • Groene Menukaarten helpen monumenteneigenaren met verduurzamen

  (06 juni 2019)

  Gedeputeerde Jack van der Hoek neemt vandaag tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 4 gloednieuwe ‘Groene Menukaarten’ in ontvangst. De menukaarten helpen pandeigenaren met het toekomstbestendig maken van hun historische pand.

 • Kabels en leidingen Oosterengweg weer op de juiste plek

  (06 juni 2019)

  De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn klaar. Op een stuk weg van circa 500 meter is in totaal meer dan 60 kilometer aan kabels, leidingen en riool gelegd, verlegd of verwijderd. Het complexe werk ging eind 2017 van start. De oplevering werd woensdag 5 juni met buurtbewoners gevierd.

 • Noordhollandsch Kanaal bij Kogerpolderbrug tijdelijk gestremd voor scheepvaart

  (06 juni 2019)

  Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 5 juli is het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van de Kogerpolderbrug in West-Graftdijk gestremd.

 • Avond- en nachtwerkzaamheden aan N246 (Provincialeweg) en N244 (Zuiddijk) in West-Graftdijk

  (06 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat in West-Graftdijk de kruising N246 (Provincialeweg)-N244 (Zuiddijk) ombouwen tot een rotonde. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats: van dinsdag 11 juni tot en met zaterdag 15 juni van 20.00 uur tot 5.00 uur.

 • Mogelijk langere wachttijden aantal bruggen

  (05 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de bediening van provinciale bruggen en sluizen uitbesteed aan een externe partij. Deze partij heeft in de maand mei op een aantal plekken onder de maat gepresteerd. Daarom heeft de provincie deze partij nu in gebreke gesteld en boetes opgelegd voor het niet bedienen van bruggen en sluizen.

 • Geen bediening tijdelijke Beatrixbrug (West-Knollendam) tot 6 juni

  (05 juni 2019)

  Het systeem dat zorgt voor het openen en sluiten van de tijdelijke Beatrixbrug heeft niet meer genoeg druk. Daardoor verloopt het openen en sluiten van de brug problematisch.

 • Spoedonderhoud: N206 afgesloten (Update)

  (05 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de N206 tussen Vogelenzang en Aerdenhout afgesloten. Er zijn gisteren diverse bomen omgevallen op het wegdek en op lantarenpalen. De weg is hierdoor niet meer veilig voor de weggebruiker.

 • Afsluiting deel N307 richting Enkhuizen tussen de Markerwaardweg en de Slimweg

  (05 juni 2019)

  Voor het plaatsen van een bewegwijzeringsmast is de N307 richting Enkhuizen tussen de Markerwaardweg (Zwaagdijk-Oost) en de Slimweg (Hoogkarspel) op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 tussen 6.00 en 21.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

 • HOV in t Gooi: BAM komt met omgevingsvriendelijke bouwmethoden

  (06 januari 2020)

  Voor de bouw van busbaan, natuurbrug en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg is aannemer BAM gecontracteerd. Als gevolg van de opgelopen vertraging in de aanbestedingsfase, heeft de aannemer de bouwplanning aangepast.

 • Statenlid in beeld: Rien Cardol (GroenLinks)

  (04 juni 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Rien Cardol, een nieuw Statenlid.

 • Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 6 tot en met 8 juni 2019

  (04 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 juni 2019 werkzaamheden aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Hier wordt onderhoud gepleegd aan de bermen en de waterafvoer. De werkzaamheden vinden plaats tussen 20.00 en 5.00 uur ‘s nachts.

 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019)

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

 • PS hebben ideeën voor MRA-agenda

  (04 juni 2019)

  In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt de provincie Noord-Holland samen met 32 gemeenten, Flevoland en de vervoerregio Amsterdam samen aan een economisch sterke en leefbare regio. Provinciale Staten (PS) bepalen mee hoe de agenda van de MRA eruitziet. Daarom volgden de PS-leden op maandag 3 juni een spoedcursus MRA en droegen ze hun ideeën aan voor de MRA-agenda 2020.

 • Werkzaamheden Hoeverweg (N512) Egmond aan den Hoef: 4 tot en met 7 juni 2019

  (03 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni 2019 werkzaamheden langs de N512 Hoeverweg tussen Alkmaar en Egmond aan den Hoef. Er wordt een doorsteek aangepast.

 • Smart Mobility, Dutch Reality in Noord-Holland

  (03 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland presenteert zich van 3 tot 6 juni 2019 op ITS European Congres in Eindhoven. Samen met haar partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geeft zij een kijkje in de keuken van Smart Mobility.

 • Slimonderweg.nl

  (03 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ANWB, de RAI vereniging en het CBR een online community opgezet over slimme mobiliteit.

 • Regiobijeenkomst verkeersveiligheid: prettig en veilig verplaatsen

  (03 juni 2019)

  Om de ambitie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) te halen, namelijk 0 verkeersslachtoffers in 2030, is nauwe samenwerking nodig tussen Rijk, provincie, gemeentes en maatschappelijke partners. Provincie Noord-Holland deelt deze visie en organiseerde daarom een regiobijeenkomst op 23 mei 2019.

 • Spoedherstel N194: afsluiting rijbaan Heerhugowaard richting Hoorn

  (03 juni 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de N194 van Heerhugowaard richting Hoorn afgesloten tussen de rotondes Spierdijkerweg en Westeinde. Er vindt spoedherstel plaats van een gat in de weg, dat onder het asfalt doorloopt.