Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

(19 juni 2019)

Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag.

Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Bij Amsteldijk Noord en bij de kruising met de Amstelslag staan verkeerslichten voor een veilige oversteek van de N522. 

Kaart met fietsomleiding Amstelveen

Extra reistijd

De fietsomleiding (pdf, 1.092 kB) ten zuiden van de Oranjebaan is ongeveer 200 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op kruispunten met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers ligt tussen de 2 en 5 minuten. 

Verwijderen van gedeelte fietspad

Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt een gedeelte van het fietspad langs de Oranjebaan (N522) verwijderd. Eerder verwijderde de aannemer al een gedeelte van het fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg.

Na het verwijderen van het fietspad start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken

Doordat er ook een omleiding (pdf, 291 kB) voor fietsers in Ouderkerk aan de Amstel is ingesteld, steken fietsers tot september 2019 de N522 4 keer over. Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen.

De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.