Kabels en leidingen Oosterengweg weer op de juiste plek

(06 juni 2019)

De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn klaar. Op een stuk weg van circa 500 meter is in totaal meer dan 60 kilometer aan kabels, leidingen en riool gelegd, verlegd of verwijderd. Het complexe werk ging eind 2017 van start. De oplevering werd woensdag 5 juni met buurtbewoners gevierd.

Buurtbewoners stonden centraal bij de feestelijke oplevering van de Oosterengweg

Aannemers Van Gelder en Hendrikse & Zn. gingen eind 2018 van start met het werk aan kabels, leidingen en het riool. Het werk was complex vanwege de krappe werkruimte en een behoorlijke hoeveelheid kabels waarvan de eigenaar niet altijd duidelijk was. In nauw overleg met de projectorganisatie HOV in ’t Gooi werd de zorg voor een veilige werk- en leefomgeving als uitgangspunt genomen bij aanpak en werkwijze. Dat heeft er toe bijgedragen dat er nauwelijks klachten zijn binnengekomen.

Buurtbewoners centraal

Bij het begin van het werk werd op 2 locaties asbest gevonden. Dit leidde tot enige weken vertraging. Voor de naaste buurtbewoners was het werk het meest ingrijpend, omdat hun voortuinen op de schop gingen. Een aantal woningen was tijdelijk via loopbruggetjes bereikbaar. Fietsers en voetgangers kregen te maken met omleidingen. Daarom stonden bij de feestelijke oplevering op woensdag 5 juni juist de buurtbewoners centraal. De aannemer dankte hen voor hun geduld, begrip en vooral voor de coöperatieve houding.