Met dank aan de vrijwilligers van Vereniging Behoud Anna’s Hoeve

(18 juni 2019)

Medio april heeft de provincie Noord-Holland in Anna’s Hoeve een grondwaterwel opengegraven om vrijwilligers van de VBAH de kans te geven kamsalamanders, die mogelijk waren achtergebleven in toekomstig werkgebied, alsnog in veiligheid te brengen.

Op maandag 17 juni wordt het controleren van de emmers gestopt: de trek is nu voorbij. In totaal hebben de vrijwilligers 5 kamsalamanders, 1 kleine watersalamander en enkele kikkers overgezet. Volgende week wordt de wel weer dichtgegooid.

Eerder al had de provincie voorzieningen geplaatst voor kamsalamanders die (instinctief) op zoek gingen naar vertrouwd leefgebied, in dit geval een gedempte poel. Ter plaatse van de gedempte poel werd op verzoek van de VBAH een bron uitgegraven. Er werd een scherm omheen geplaatst en emmers werden ingegraven. De vrijwilligers hebben sindsdien dagelijks met zorg en aandacht de emmers gecontroleerd. De afgevangen dieren zijn overgezet naar de nieuwe poel, enkele tientallen meters verderop. De provincie dankt de vrijwilligers voor hun inzet en toewijding.

Vrijwilligers Anna's Hoeve
Foto: Vereniging Behoud Anna’s Hoeve. Met dank aan Erna, Joke, Machteld, Danny, Wim, Rita, Joost, Kees. Niet op de foto maar met evenveel dank: Jelle en Doortje.

Eind dit jaar start de provincie Noord-Holland met werkzaamheden om tussen Huizen en Hilversum en snelbusroute aan te leggen. De toekomstige busbaan komt parallel aan het spoor te liggen en raakt daarbij de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Met behulp van grondwallen en een natuurbrug voor wilde dieren, wordt de overlast van geluid, licht en beweging zoveel mogelijk tegengegaan.