Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker

(18 juni 2019)

Een nieuw huis bouwen? Of een bedrijf uitbreiden? Daarvoor zijn vaak vergunningen nodig van de gemeente, de provincie en soms ook nog van het Rijk. De nieuwe Omgevingswet moet dat makkelijker maken.

Wegwijzer in het centrum van de gemeente Weesp.

In de toekomst moet je bij één loket terechtkunnen. Daar wordt nog volop mee geëxperimenteerd. Het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP) van de provincie Noord-Holland is een van de manieren waarop het samenwerken tussen overheden makkelijker moet worden. Hoe dat werkt is te zien in een Massive Open Online Course (MOOC).

De MOOC 'Anders samenwerken door de Omgevingswet' geeft in 7 korte videofilmpjes een duidelijk beeld van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, met concrete voorbeelden uit de praktijk. In het PRIP van de provincie Noord-Holland wordt gekeken of oude kantoorpanden in Weesp kunnen worden omgevormd tot woningen. Daarbij worden verschillende aspecten meegenomen waar de provincie (en gemeente) voor verantwoordelijk zijn. Zijn woningen op die exacte plek bijvoorbeeld nodig? Wat zou het betekenen als bedrijven dit stukje leegstaand bedrijventerrein niet meer kunnen gebruiken? Kunnen de wegen in de omgeving het aantal nieuw inwoners aan? En wat zou het effect van zo’n nieuwe wijk zijn op de omliggende natuur?

De MOOC 'Anders samenwerken door de Omgevingswet' is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, gemeenten, provincies en waterschappen.

Uitgelicht