Provinciale subsidie voor mkb-innovatie

(11 juni 2019)

Vanaf 11 juni kunnen Noord-Hollandse ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.

De provincie Noord-Holland stelt hiervoor ruim € 4 miljoen beschikbaar en sluit daarmee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: "Een innovatief mkb is een belangrijke voorwaarde voor welvaart en welzijn in Noord-Holland. Innovatief blijven vergt grote en vaak onzekere investeringen van ondernemers, met name in onderzoek en ontwikkeling. Met deze regeling dragen wij daar als provinciale overheid aan bij."

Subsidie aanvragen voor MIT

Samenwerkingsverbanden van 2 of meer mkb-bedrijven kunnen tussen 11 juni en 11 september 2019 subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). In ieder geval een van de bedrijven in het samenwerkingsverband moet in Noord-Holland gevestigd zijn. De subsidie is bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gericht op de realisatie van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.

Innovatief mkb

De provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen coalitieperiode € 18 miljoen geïnvesteerd in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases, van de ontwikkeling van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM en het Innovatiefonds Noord-Holland

Uitgelicht