Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) Opmeer: 27 juni 2019

(25 juni 2019)

De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 27 juni 2019 werkzaamheden langs de A.C. de Graafweg (N241) in Opmeer. Er wordt een lichtmast vervangen op de Floris van Noordwijklaan.

De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 27 juni van 9.00 tot 15.00 uur. Doorgaand verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. De beide afslaande rijstroken naar de Floris van Noordwijklaan worden tijdelijk afgesloten. Er worden verwijzingsborden geplaatst en de snelheid wordt verminderd naar 50 kilometer per uur. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Auto op Floris van Noordwijklaan
Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter.