Coördinatiebesluit Markermeerdijken

(27 maart 2019)

De provincie Noord-Holland coördineert de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam.

Ook gaat de provincie de verschillende uitvoeringsbesluiten voor de dijkstukken Durgerdam en Katwoude coördineren. Deze 2 dijkstukken maakten geen deel uit van de versterkingsopgave van het Projectplan Markermeerdijken.

Warder

Al deze coördinatietaken mandateert de provincie aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) zodat de Markermeerdijken er komen.

Waarom coördinatie

Het coördineren van uitvoeringsbesluiten heeft veel voordelen: openbare voorbereidingsprocedure, geen afzonderlijke bezwaarprocedure en beroep in instantie (bij de Raad van State, die binnen 6 maanden uitspraak doet). Alle besluiten moeten tegelijk en tijdig klaar zijn om ter inzage te gaan. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard. Daarom heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Gedeputeerde Staten verzocht ook de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten voor de projectplannen Durgerdam en Katwoude te coördineren.

Aanvulling mandaat ODNZKG

Gedeputeerde Staten hebben de ODNZKG in 2018 gemandateerd om coördinatiewerkzaamheden uit te voeren. Het project Markermeerdijken was echter nog niet opgenomen in het mandaat. Daarom wordt het bestaande mandaat nu aangevuld voor het project Markermeerdijken. Hierbij worden de recente afspraken zoals vastgelegd in het "Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 Provincie Noord-Holland" van toepassing verklaard.

Uitgelicht