Kruising Oosterengweg Hilversum dicht door afrondende werkzaamheden

(01 maart 2019)

De kruising van de Oosterengweg met de Oude Amersfoortseweg wordt tussen 11 maart en 5 april in 2 fasen afgesloten voor autoverkeer. De afsluitingen zijn nodig vanwege afrondende werkzaamheden bij het kruispunt. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon door.

De rijbaan van de Oude Amersfoortseweg richting de Oosterengweg wordt van maandag 11 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019 afgesloten. Men kan in deze fase wel vanaf de Oosterengweg de Oude Amersfoortseweg op. Het verkeer wordt omgeleid via de Willem Bontekoestraat.

Omleidingsroute richting Oosterengweg

De rijbaan van de Oosterengweg richting de Oude Amersfoortseweg gaat van maandag 25 maart tot en met vrijdag 5 april 2019 dicht. Men kan in deze fase wel vanaf de Oude Amersfoortseweg de Oosterengweg op. Het verkeer wordt omgeleid via Van Riebeeckweg, Willem Barentszweg en de Jacob Roggeveenstraat.

Omleidingsroute richting de Oude Amersfoortseweg

Woningen bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en percelen goed bereikbaar. De aannemer plaatst waar nodig loopschotten en spant zich in om ook mogelijke andere overlast zoveel mogelijk te beperken.

Werk bijna klaar

Het werk aan de kabels en leidingen op de Oosterengweg - ter voorbereiding van de bouw van de spooronderdoorgang - is zo goed als klaar. Alleen de buiten bedrijf geraakte kabels en leidingen moeten nog opgeruimd én ter hoogte van de kruising met de Oude Amersfoortseweg wordt een laatste rioolaansluiting gemaakt.