Laatste werkzaamheden De Staart van start

(04 maart 2019)

De provincie Noord-Holland is op 1 maart 2019 gestart met de herinrichting van De Staart. De weg wordt optisch versmald en er komen grasbetontegels aan de zijkanten.

De werkzaamheden duren tot en met Pasen. Daarna worden de bouwhekken weggehaald en is het gebied weer open voor publiek.

De provincie werkt sinds september aan de grootscheepse herstelwerkzaamheden om de natuur te versterken en het krekengebied weer in oorspronkelijke staat te krijgen. De doorgaande weg De Staart is de werkroute en komt dus als laatste aan de beurt.

Baltsende kievieten

Een groep omwonenden en geïnteresseerden kreeg woensdag 27 februari 2019 nog een laatste kans om een kijkje te nemen achter de bouwhekken van Waalenburg. Onder leiding van Natuurmonumenten, aannemer Combinatie Tessel en de provincie vertrok een groep van 35 bezoekers vanaf De Nieuwlanderweg De Staart in richting het nieuwe krekengebied. De watergangen daar zijn opgeschoond en een geheel nieuwe kreek kronkelt richting het noorden. Het gebied wemelt weer van de vogels. Baltsende kieviten schieten met hun opvallende duikvluchten door de lucht en ook smienten, wulpen, ganzen en goudplevieren maken al gretig gebruik van het gebied.  

Excursie

Nieuwe fiets- en wandelroutes

Tijdens de excursie liet boswachter Eckard Boot van Natuurmonumenten zien waar de nieuwe fiets- en wandelroutes gaan lopen. Van het toekomstige Natuurcentrum (op de plek van voormalig boerderij De Voorzorg) kunnen bezoekers straks via de nieuwe uitkijkpunten langs de bloemrijke velden vol weidevogels fietsen. De route van het wandelpad is aangepast en hoeft niet meer te worden afgesloten tijdens het broedseizoen. De natuur is daarmee beter ontsloten. Tegelijkertijd zijn zones met veel vogels beter beschermd.

Natuurvriendelijke oevers

Deelnemers bezochten ook een van de 2 uitkijkplateaus op De Staart. Aannemer Combinatie Tessel rondt daar momenteel de laatste werkzaamheden af. Parallel aan De Staart zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd die straks voor een grotere biodiversiteit zorgen. Dit levert meer voedsel op voor weidevogels en hun jongen.