Nieuwe leden Provinciale Staten beëdigd

(29 maart 2019)

De 55 nieuwe leden van Provinciale Staten van Noord-Holland zijn donderdagavond 28 maart geïnstalleerd. “Een eervol ambt”, aldus commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.

Arthur van Dijk richt het woord tot de nieuwe Statenleden

Vertrouwen

Van Dijk: “De stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland hebben u gekozen tot volksvertegenwoordiger. De inwoners hebben met hun stem vertrouwen aan u gegeven, en daarmee het mandaat om de komende jaren naar úw beste inzicht hún belangen te behartigen. Met andere woorden: Op uw schouders rust de door de kiesgerechtigde Noord-Hollanders toevertrouwde zorg voor ruim 2,8 miljoen inwoners.”

Beëdiging nieuwe Statenleden

Monopolypositie

Van Dijk wees er ook op dat de Statenleden de komende 4 jaar besluiten nemen waarvoor de Noord-Hollander niet bij een ander kan aankloppen: “Deze bestuurlijke monopolypositie brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Dan doel ik op het feit dat de legitimiteit van zowel het besluit als van degene die dat besluit heeft genomen, gewaarborgd dienen te zijn. Het betekent dat de provinciale bestuursorganen en de ambtelijke organisatie volstrekt integer en transparant moeten handelen.”

Nieuwe leden van Provinciale Staten tijdens hun beëdiging