Noordelijke Krommeniebrug in Zaanstad (N203) afgesloten van 22 tot 25 maart

(07 maart 2019)

De provincie Noord-Holland sluit in het weekend van vrijdag 22 maart 22.00 uur tot maandag 25 maart 2.00 uur de noordelijke Krommeniebrug in de gemeente Zaanstad (N203) volledig af om herstelwerkzaamheden aan de brug uit te voeren. Automobilisten moeten in beide richtingen rekening houden met ernstige verkeershinder in de vorm van filevorming en vertraging.

De provincie adviseert automobilisten de Krommeniebrug te mijden. De vaarweg onder de brug (Nauernasche Vaart) is gestremd voor al het scheepvaartverkeer.

Noordelijke Krommeniebrug in Zaanstad afgesloten van 22 tot 25 maart

Omleidingsroutes

De provincie adviseert automobilisten de Krommeniebrug en de N203 (en de N8) zoveel mogelijk te mijden. Gemotoriseerd verkeer wordt geadviseerd te reizen via de N246 en A9. Vanaf de A8 en A9 wordt met borden de adviesroute via de N246 aangegeven.

Ernstige verkeershinder bij Krommeniebrug

Automobilisten kunnen bij de Krommeniebrug ernstige verkeershinder ervaren. Wegverkeer kan gebruik maken van 1 rijstrook per rijrichting op de zuidelijke Krommeniebrug. Hier geldt een snelheidsbeperking. De provincie zet tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars in om het wegverkeer te begeleiden.

Herstelwerkzaamheden

Bij inspectie in 2018 bleek dat het draaipunt van de huidige noordelijke Krommeniebrug hersteld moet worden. De provincie heeft vervolgens een plan met herstelwerkzaamheden gemaakt om de brug weer volledig en veilig te kunnen laten draaien. De voornaamste werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de versleten lagerschalen in het draaipunt, hiervoor moet de aannemer de brugklep los koppelen.

Reserveweekend

Als de werkzaamheden bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan staat er een reserveweekend gepland van vrijdag 29 maart 2019 van 22.00 uur tot maandag 1 april 2019 2.00 uur.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail via servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de Krommeniebrug is te vinden op de pagina Brug Krommenie.