Provinciaal inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) definitief vastgesteld

(11 maart 2019)

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de A.C. de Graafweg (N241) is maandag 4 maart 2019 definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Daarmee is er groen licht voor de herinrichting van de N241 tussen Wognum en het Verlaat. Vanaf 14 maart 2019 ligt het PIP ter inzage en start voor 6 weken de beroepstermijn.

Veilig maken van A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg (N241) is een provinciale weg die de N242 met de A7 verbindt. Deze weg loopt van Verlaat naar Wijzend via Opmeer en doorkruist 3 gemeenten: Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik. Daarnaast grenst de weg aan de watergang Westerlangereis in de gemeente Hollands Kroon. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de eisen die aan het bestaande wegennet worden gesteld.

Er vinden bijna jaarlijks dodelijke ongelukken plaats of ongelukken met ernstig letsel tot gevolg. De provincie wenst de veiligheid van de A.C. de Graafweg (N241) te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wordt het planologisch mogelijk gemaakt het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)  - verbreden weg en fietspad - te realiseren. De werkzaamheden aan de N241 vinden naar verwachting rond 2020 plaats. 

Beroepstermijn en terinzagelegging

De definitieve versie van het PIP N241, de ontvangen zienswijzen, de beantwoording van de zienswijzen en alle documenten die ter besluitvorming aan Provinciale Staten ter beschikking zijn gesteld liggen vanaf 14 maart 2019 ter inzage bij de betrokken gemeenten, het Noord-Hollands Archief en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf dan start ook de officiële beroepstermijn. Op de pagina’s Bekendmakingen en Terinzageleggingen staat meer informatie.

Verdere proces

De provincie gaat door met de verdere voorbereidingen van het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en het contracteren van een aannemer voor de toekomstige werkzaamheden van deze weg. Actuele informatie wordt op de projectwebsite gedeeld.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 – 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.