Provincie start consultatie over bodemdaling veenweidegebieden

(07 maart 2019)

De provincie Noord-Holland gaat met agrariërs, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen in gesprek om te horen wat hun wensen, inbreng en randvoorwaarden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) gaat de consultatie begeleiden.

Provinciale Staten (PS) hebben eind 2018 richtinggevende uitspraken gedaan over een op te stellen programma bodemdaling dat in 2020 moet starten. Een van de uitspraken was om alle partners zorgvuldig te betrekken.

De consultatieronde is voor de zomer 2019 afgerond.

Paard

De provincie wil de bodemdaling en de CO2-uitstoot aanpakken door gebiedsgericht en samen met de partners die daar mede voor verantwoordelijk zijn, de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

Dat is complex en vraagt innovaties en onderzoek en medewerking van veel partijen.