Verkeershinder Lagelaan en Kanaalweg Heiloo

(11 maart 2019)

Maandag 11 maart is de bomenkap langs de Lagelaan en Kanaalweg hervat. Het gaat om bomen en bosschages langs de parallelweg van de Kanaalweg en ten zuiden en ten oosten van de Lagelaan.

Hierdoor is doorgaand verkeer op een deel van de Lagelaan – parallelweg tussen de golfbaan en Kanaalweg – niet mogelijk van 11 tot en met 15 maart 2019. De afsluiting wordt met borden duidelijk aangegeven. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7.00 en 19.00 uur.

Route
Afsluiting weg tijdens werkzaamheden bomenkap

Bomenkap hervat

De bomenkap werd in februari tijdelijk stilgelegd in verband met een mogelijk leefgebied voor de boomvalk en marterachtigen. In overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) is besloten om een aanvullend plan voor marterachtigen en de boomvalk op te stellen in aanvulling op het flora- en fauna onderzoek uit 2017. Tijdens de bomenkap loopt een ecoloog mee om de bomen te beoordelen op mogelijk vroeg broedende vogels.

Aanvullend plan marterachtigen en boomvalken

De te kappen bosschages ter hoogte van de Lagelaan (westzijden van de Kooibrug) worden als potentieel leefgebied voor kleine marterachtigen gezien. Er worden natuurlijke schuilplekken voor deze soorten gemaakt.

Dit gebeurt ten noordwesten van de aansluiting A9 (het terrein van de golfbaan en Oosterbos) en aan de zuidzijde van de Lagelaan rondom de nieuw in te richten driving range van de golfbaan. Daarnaast plaatst de provincie 3 kunstnesten (kunsthorsten) als broedlocatie voor de boomvalk.