Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen

(01 maart 2019)

Het is niet meer toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus. 

Voorheen kon de provincie maximaal 12 keer per jaar vuurwerkvergunningen voor het afsteken van professioneel vuurwerk verlenen.

Een grutto die op het moment staat om op te stijgen uit het hoge gras

Adnan Tekin, gedeputeerde Natuur: “De provincie Noord-Holland zet zich actief in om vogels te beschermen. Zo treden we op tegen loslopende honden en mountainbikers in de natuur. Het is daarom dan ook niet uit te leggen als er vuurwerk in het broedseizoen kan worden afgestoken. Dit verbod is een belangrijke stap in de bescherming van onze kwetsbare flora en fauna.”

Vogelrichtlijngebieden zijn plekken waar bedreigde en beschermde vogelsoorten, zoals de roerdomp, de lepelaar of de dwergstern, leven. In heel Noord-Holland, vooral aan de kust, zijn deze gebieden te vinden. Aangemerkt zijn onder andere de Oostelijke Vechtplassen, Zwanenwater & Pettemerduinen, Polder Zeevang en Twiske.

Biodiversiteitsmonitor

Noord-Holland is van groot belang voor weidevogels, maar ook moeras- en duinvogels. Uit de recent verschenen biodiversiteitsmonitor blijkt dat soorten als de tapuit en de grutto het nog steeds moeilijk hebben en in aantal afnemen.

Uitgelicht