Weg onder Kogerpolderbrug afgesloten vanaf 1 april

(20 maart 2019)

De weg onder de Kogerpolderbrug is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2020 afgesloten voor alle verkeer.

De woningen rondom de Kogerpolderbrug blijven tijdens de afsluiting bereikbaar. Verkeer van en naar de Kogerpolder en/of Starnmeer kan de andere op- en afritten van de N246 gebruiken.

De provincie Noord-Holland laat de weg afsluiten om het slopen van de oude Kogerpolderbrug en het bouwen van de nieuwe brug veilig te laten verlopen.

De aannemer start op 8 april met het plaatsen van damwanden. De bouw van de tijdelijke brug begint ook op 8 april. Vanaf 15 juni rijdt het verkeer over de tijdelijke brug. Na ingebruikname van de tijdelijke brug, start de sloop van de huidige Kogerpolderbrug.

Op het kaartje is aangegeven om welk wegdeel het gaat.

Kogerpolderbrug