Mei 2019

 • Werkzaamheden N504 Koedijk

  (31 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland brengt van maandag 3 juni tot en met 4 juni 2019 tussen 9.00 uur en 15.00 uur wegmarkering aan op de provinciale weg N504 in Koedijk.

 • BAM start boren en sonderen Hilversum

  (31 mei 2019)

  In de week van maandag 3 juni voert aannemer BAM diverse sonderingen en boringen uit in Hilversum. In het gebied rond de Oosterengweg gaat het om zo’n 10 boringen. Op 3 plekken zijn bescheiden verkeersmaatregelen nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. De meeste boringen nemen 2 uur in beslag.

 • Klankbordgroepleden in het zonnetje gezet

  (29 mei 2019)

  De klankbordgroepleden voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) zijn vorige week door het projectteam in het zonnetje gezet. Deze mensen hebben namelijk een waardevolle bijdrage geleverd aan het, inmiddels vastgestelde, Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Bijna alle leden zijn thuis verrast met een stralend boeket.

 • Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord (N522)

  (29 mei 2019)

  Van woensdag 5 tot en met woensdag 19 juni 2019 is de Amstelzijde in Amstelveen vanaf de Oranjebaan (N522) tot Amstelzijde 63-65 afgesloten voor auto’s en fietsers. De Amsteldijk Noord is gedeeltelijk afgezet, hier wordt het verkeer via verkeerslichten om en om over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid.

 • Weekendafsluiting Stolperbasculebrug (N248) in Schagen voor spoedreparatie

  (28 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland voert spoedreparaties uit aan de Stolperbasculebrug (N248) in de gemeente Schagen. De brug is daarom afgesloten van vrijdag 31 mei 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 21.00 uur.

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 27 mei 2019

  (28 mei 2019)

  Deze Statenvergadering stond in het teken van de verkiezing van de Eerste Kamer. Daarnaast werd een geitenstop afgekondigd voor heel Noord-Holland en vond een discussie plaats over de bijdrage van de provincie aan de Grand Prix-wedstrijd van de Formule 1 in Zandvoort.

 • Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer

  (27 mei 2019)

  Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kozen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het stembureau heeft de stemmen geteld. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht.

 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019)

  Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan.

 • Voorbereidende werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum klaar

  (27 mei 2019)

  Het werk aan kabels, leidingen en riool op de krappe Oosterengweg in Hilversum is klaar. Woensdag 5 juni om 14.00 uur organiseert de provincie op het trottoir naast de KwikFit een feestelijke oplevering. 

 • Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

  (27 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.

 • Lening innovatiefonds voor inspectie kademuren

  (27 mei 2019)

  Het bedrijf Sonarski ontwikkelt een oplossing waarmee onderwaterbeelden op hoge resolutie kunnen worden gemaakt. De startup uit Haarlem krijgt voor deze 'Google Streetview, maar dan onder water' een lening van € 297.716 van het Innovatiefonds Noord-Holland. Het systeem wordt onder meer ingezet bij de inspectie van kademuren en het detecteren van vervuiling in Amsterdam en Haarlem.

 • Faunapassages in ‘t Gooi op NH Nieuws

  (27 mei 2019)

  De natuur in Nederland wordt op veel plekken doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren om over te steken. Om deze hindernissen op te heffen, bouwt de provincie Noord-Holland natuurbruggen en faunatunnels. De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. NH Nieuws maakte een uitzending over de Groene Schakel.

 • Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit

  (24 mei 2019)

  Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig in onze provincie, maar moeten passen bij de identiteit en schaal van het landschap. Lees in het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting van de provincie Noord-Holland.

 • Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)

  (24 mei 2019)

  Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.

 • Van ruïne naar hét Atlantikwall Centrum

  (24 mei 2019)

  In Den Helder is het restant van het indrukwekkende Administratiegebouw nu open voor publiek. Gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Heleen Keur hebben het centrum geopend.

 • Werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer

  (24 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland voert de komende 2 weken werkzaamheden uit aan de berm op de A.C. de Graafweg (N241) tussen Opmeer en Verlaat. Weggebruikers worden hierbij om de afzetting geleid.

 • Verkiezingen Eerste Kamer

  (24 mei 2019)

  Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kiezen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergadering wordt tevens een aantal nieuwe duo-commissieleden benoemd.

 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019)

  Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.

 • Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard

  (22 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 mei 2019, van 21.00 tot 5.00 uur, lichtmasten langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard.

 • Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis

  (22 mei 2019)

  De provincie voert in mei én juni extra meet- en herstelwerkzaamheden uit. Uit onderzoek aan de stalen damwanden, in april 2019, bleek dat een bacterie de damwanden verder aantast.

 • Werkzaamheden Westfrisiaweg (N307) Zwaag: 24 mei 2019

  (21 mei 2019)

  De provincie herstelt vrijdag 24 mei 2019 de geleiderail langs de N307 Westfrisiaweg (N307) in Zwaag.

 • Werkzaamheden Middenweg (N243) Noordbeemster: 23 mei 2019

  (20 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 23 mei 2019 werkzaamheden langs de N243 Middenweg in Noordbeemster.

 • Boer vraagt frisse blik

  (20 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland organiseert van 17 tot en met 19 juni 2019 een hackathon Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!

 • Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) vastgesteld

  (17 mei 2019)

  Gedeputeerde Staten hebben op 14 mei 2019 het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) vastgesteld. In het Landschappelijk Inpassingsplan staan richtlijnen en afspraken over hoe met de natuur en het landschap wordt omgegaan.

 • Statenlid Baljeu uit fractie Forum voor Democratie

  (16 mei 2019)

  Statenlid Robert Jan Baljeu maakt niet langer onderdeel uit van de fractie van Forum voor Democratie in Noord-Holland.

 • Werkzaamheden Nollenweg (N508) Alkmaar: 22 tot en met 29 mei 2019

  (16 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nachten van woensdag 22 mei tot en met woensdag 29 mei 2019 asfalteringswerkzaamheden aan de N508 Nollenweg in Alkmaar. Het weggedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden, bevindt zich tussen de Provincialeweg N242 en de Huiswaarderweg N245.

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019: 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

  (16 mei 2019)

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni staan de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie centraal.

 • Raadsleden Hilversum en Laren op excursie in Anna’s Hoeve

  (16 mei 2019)

  Op verzoek van de Hilversumse wethouder Kastje organiseerde de provincie Noord-Holland op woensdag 15 mei een excursie voor betrokken raads- en commissieleden uit de gemeenten Hilversum en Laren.

 • Provincie versoepelt voorwaarden subsidie InVesta

  (16 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland wil dat bedrijven zich snel kunnen vestigen op InVesta, het expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie in Alkmaar.

 • Noord-Hollands duurzaamheidsfonds met 11 miljoen verhoogd

  (15 mei 2019)

  Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert in duurzame bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

 • Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

  (15 mei 2019)

  Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insectenherkenning.

 • Update voortgang werkzaamheden Leeghwaterbrug in Alkmaar (N242)

  (15 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland maakt zich hard voor het behalen van de planning en voor de veilige realisatie van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar.

 • Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk

  (15 mei 2019)

  De stichting Bijenvrienden gaat 200 bijenhotels op schoolpleinen plaatsen.

 • Doorvaarthoogte Kogerpolderbrug naar 3,8 meter

  (15 mei 2019)

  De provincie is aan de slag gegaan bij de Kogerpolderbrug. Dat betekent dat de scheepvaart de komende maanden met enige veranderingen rekening moet houden.

 • Provincie enthousiast over komst Formule 1

  (14 mei 2019)

  “Fantastisch dat het Zandvoort en het circuit is gelukt dit wereldevenement naar Noord-Holland te halen. Felicitaties aan het gemeentebestuur en organisatoren van het evenement”, aldus gedeputeerde Jaap Bond, verantwoordelijk voor onder andere Economie, Recreatie en Toerisme in de provincie Noord-Holland.

 • Word Gast van de Staten tijdens verkiezingen Eerste Kamer

  (14 mei 2019)

  De verkiezing van de Eerste Kamer staat voor de deur. Op maandag 27 mei om precies 15.00 uur kiezen de leden van Provinciale Staten van alle 12 provincies de nieuwe Eerste Kamer.

 • Open dag weg- & Waterhuis De Langebalk op 25 mei 2019

  (13 mei 2019)

  Het nieuwe steunpunt en de bediencentrale Weg & Waterhuis de Langebalk aan de Galileistraat 77 in Heerhugowaard opent zaterdag 25 mei 2019 haar deuren voor het publiek. Vanuit dit gebouw werken de weg- en waterinspecteurs, gladheidbestrijders en brugbedienaren samen op 1 locatie.

 • Gedeputeerden onthullen UNESCO-icoon op Fort bij Abcoude

  (13 mei 2019)

  Gedeputeerden Joke Geldhof (provincie Noord-Holland) en Mariëtte Pennarts-Pouw (provincie Utrecht) onthulden op 9 mei 2019 samen het UNESCO-icoon op de fortgracht van fort bij Abcoude. Het icoon is een herkenningspunt in de vorm van het UNESCO-logo. Fort bij Abcoude is één van de weinige forten dat behoort tot de Stelling van Amsterdam maar in de provincie Utrecht ligt.

 • Werkzaamheden Nollenweg (N508) Alkmaar: 13 tot en met 22 mei 2019

  (13 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nachten van maandag 13 mei tot en met woensdag 22 mei 2019 wegwerkzaamheden aan de N508 Nollenweg in Alkmaar. Het gaat zowel om voorbereidende werkzaamheden als asfalterings- en herstelwerkzaamheden.

 • Start werkzaamheden Legmeerdijk fase 2 (N231)

  (13 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland start 15 mei om 20.00 uur met onderhoudswerkzaamheden aan de Legmeerdijk (N231) fase 2 om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Tjapko Poppens nieuwe burgemeester Amstelveen

  (10 mei 2019)

  Tjapko Poppens is benoemd tot burgemeester van Amstelveen. De benoeming gaat in op 28 mei 2019.

 • 1000ste ondernemer aan de slag met circulair ondernemen

  (10 mei 2019)

  Carlo Kastelijns van het Haarlemse interieurbedrijf INTOS heeft donderdag 9 mei als 1000ste deelnemer de 3-daagse CIRCO-workshop afgerond. CIRCO geeft bedrijven en ontwerpers in 3 dagen concrete handvaten om duurzaam en circulair te gaan ondernemen.

 • Laatste kans: stem op beste onderneming van Noord-Holland

  (10 mei 2019)

  Welk bedrijf verdient de publieksprijs tijdens de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH)? Stemmen kan nog tot en met maandag 13 mei 2019. De winnaar wordt woensdagavond 15 mei 2019 bekendgemaakt in de Philharmonie in Haarlem.

 • Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

  (10 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland start met het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft in de Oostelijke Vechtplassen. De zoetwaterkreeft, geen oorspronkelijke inwoner van het gebied, verstoort en bedreigt de unieke flora en fauna in de plassen. De kreeft wordt daarom nu op de markt gebracht als lekkernij.

 • “Vrede zonder verzoening vraagt om volgend conflict”

  (09 mei 2019)

  “Willem Arondéus begreep dat je moet blijven nadenken, moet blijven open staan voor anderen. Niet nadenken en niets doen is geen optie.” Deze woorden sprak Peter van Uhm, voormalig commandant der Strijdkrachten, op 8 mei 2019 in de Grote of St Bavo kerk in Haarlem tijdens de Willem Arondéuslezing.

 • Verkeerscentrale geeft stremmingen door aan routeapps

  (09 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft een succesvolle test uitgevoerd over het realtime leveren van actuele informatie over verkeersstremmingen aan de routeapps Google Maps en Waze. Deze verkeersinformatie komt vanuit de eigen verkeerscentrale in Hoofddorp.

 • Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd

  (09 mei 2019)

  De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart.

 • Bezoek de Westfriese week van de circulaire economie

  (08 mei 2019)

  Wil jij duurzamer ondernemen? Kom dan van 13 tot en met 17 mei naar de 1ste Westfriese week van de circulaire economie. Met inspirerende activiteiten, masterclasses en rondleidingen op diverse locaties.

 • Meimaand #meedenkmaand en bloggende onderhandelaars

  (08 mei 2019)

  Formateur Laura Bromet onderhandelt met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA over de vorming van een nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 • Wegafsluitingen Franse Kampweg (N236) in Bussum

  (08 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verbetert het wegdek van de Franse Kampweg (N236) in Bussum. Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren is de Franse Kampweg (N236) tussen 10 mei en 24 mei 2019 meerdere keren afgesloten.

 • Zwerfkeien in Waalenburg op Texel weer schoon

  (07 mei 2019)

  Een Texels schoonmaakbedrijf heeft de bekladde zwerfkeien weer schoon gekregen. De 500 miljoen jaar oude stenen lagen in het Texelse natuurgebied Waalenburg en waren besmeurd met verschillende soorten verf. Wie de dader is, is nog onduidelijk.

 • Provincialeweg (N246) tussen Fort Markenbinnen en De Woude in de avond en nacht afgesloten

  (07 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de Provincialeweg (N246) tussen de afslag naar Fort Markenbinnen en de afslag naar De Woude in Castricum.

 • Werkzaamheden Smuigelweg Heerhugowaard (N242) 8 mei 2019

  (07 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 8 mei 2019 werkzaamheden aan de detectielussen op de Smuigelweg nabij de N242 in Heerhugowaard. De detectielussen worden vervangen.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Noord-Scharwoude (N504) 8 mei 2019

  (07 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 8 mei 2019 werkzaamheden aan de detectielussen op de Provincialeweg N504 nabij Voorbruggracht in Noord-Scharwoude. De detectielussen worden vervangen.

 • Aanleg HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid definitief gegund

  (07 mei 2019)

  Provincie Noord-Holland gunt de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief aan Dura Vermeer.

 • Nieuwe drijvende recreatiesteiger Oude Zeug

  (06 mei 2019)

  De haven Oude Zeug heeft een nieuwe drijvende recreatiesteiger gekregen. Zo wordt het makkelijker voor zwemmers om het water in te gaan en voor booteigenaren om in hun vaartuig te stappen.

 • Provincie Noord-Holland krijgt uniek portret van verzetsheld Arondéus

  (03 mei 2019)

  De stichting Roze in Verzet schenkt een schilderij van Willem Arondéus aan de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Joke Geldhof en voormalig Statenlid Aukelien Jellema nemen het schilderij op 8 mei na de Willem Arondéuslezing in ontvangst. De lezing wordt gehouden door voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm.

 • Inschrijving Start-up in residence Noord-Holland 2019 van start

  (02 mei 2019)

  Voor de derde keer op rij organiseert de provincie Noord-Holland Start-up in residence. Start-ups kunnen zich tot en met eind mei inschrijven voor verschillende uitdagingen waar de provincie voor staat.

 • Werkzaamheden bermen A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer

  (02 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht van 6 tot en met 17 mei 2019 onderhoudswerkzaamheden in de berm van de A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer.

 • Meer registraties geuroverlast

  (02 mei 2019)

  In 2018 is er meer geuroverlast geregistreerd dan in 2017. In totaal nam het aantal registraties toe met 23%. Dit staat in het jaarverslag over het eNose-netwerk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • Werk rond Van Riebeeckvijver in Hilversum op schema

  (02 mei 2019)

  Op de wegen rond de Van Riebeeckvijver is begin april gestart met het uitbreiden en opnieuw inrichten van parkeerplaatsen. Het werk is intussen halverwege en volgens planning medio juni klaar. Aansluitend plaatst de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) een aantal ondergrondse afvalcontainers.