Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit

(24 mei 2019)

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig in onze provincie, maar moeten passen bij de identiteit en schaal van het landschap. Lees in het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting van de provincie Noord-Holland.

Het ARO-jaarverslag geeft inzicht in het werk van dit belangrijke adviesorgaan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In het online jaarverslag spreken ARO-leden elkaar over 1 of meerdere plannen waarover de commissie in 2018 adviseerde. Ook vindt u in het verslag meer informatie over de ARO en haar leden, een analyse van de plannen die in 2018 aan de commissie zijn voorgelegd en de adviezen die daarover zijn uitgebracht.

ARO-vlag wappert voor een bunker
Foto: Hans van Helden

ARO Noord-Holland

De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de kwaliteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op het landschap. De commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis op het gebied van onder meer stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Doordat de ARO in een vroeg stadium advies uitbrengt bij nieuwe plannen die veel impact op hun omgeving hebben en daarbij ook kijkt naar de samenhang met andere ontwikkelingen, kan de ARO sturen op een betere inpassing van de plannen in het landschap. Dit betekent winst voor alle bij het plan betrokken partijen. Meer weten over de ARO?

Ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland

De taak van de provincie is onder meer ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren in Noord-Holland. Dit doet de provincie door te zorgen voor een passende invulling van de leefomgeving. Het gevarieerde en aantrekkelijke Noord-Hollandse landschap is hierin een belangrijke factor.

Uitgelicht