Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis

(22 mei 2019)

De provincie voert in mei én juni extra meet- en herstelwerkzaamheden uit. Uit onderzoek aan de stalen damwanden, in april 2019, bleek dat een bacterie de damwanden verder aantast.

Van 19 tot 21 juni 2019 wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de Koopvaardersschutsluis. Mochten deze werkzaamheden uitlopen, dan worden 24 en 25 juni 2019 als reservenachten gebruikt. Als dat het geval is, staat dat op deze projectsite. 
 

Schutten op aanvraag

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken, vinden de duik- en herstelwerkzaamheden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Indien nodig kan op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.
 

Uitgelicht