Klankbordgroepleden in het zonnetje gezet

(29 mei 2019)

De klankbordgroepleden voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) zijn vorige week door het projectteam in het zonnetje gezet. Deze mensen hebben namelijk een waardevolle bijdrage geleverd aan het, inmiddels vastgestelde, Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Bijna alle leden zijn thuis verrast met een stralend boeket.

Bloemetjes aan klankbordgroepleden

De klankbordgroepleden traden hierbij op als vertegenwoordigers van verschillende gebieden langs de weg. Meerdere van de door hen aangedragen ideeën, zijn na overweging verwerkt in de plannen. Het Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is namelijk op diverse onderdelen aangepast op basis van de inspraak vanuit de omgeving en vanuit de klankbordgroepleden. Enkele voorbeelden:

  • Bij Opmeer is een lage heg tussen het fietspad en de weg toegevoegd aan het plan, vanwege het gevoel van veiligheid en het toevoegen van extra groen;
  • Ook is besloten om ten oosten van Opmeer de bomenrij die gekapt moet worden voor de herinrichting, weer terug te planten. Onder andere vanwege het naastliggende weidevogelgebied heeft de provincie hier een ‘niet-terugplantbeleid’ (uitsterfbeleid) voor bomenrijen langs de N241. Echter, de betrokken bewoners wilden graag de bomenrij terugzien. Daarnaast dient deze bomenrij ook als belangrijke vliegroute voor dwergvleermuizen;
  • Verder is de mogelijkheid in het plan opgenomen om te bekijken of er ophogingen aangebracht kunnen worden naast het nieuw aan te leggen wegdeel en naast de nieuwe rotonde, zodat de weg en rotonde meer ‘wegvallen’ in het landschap. Dit wordt nog nader technisch onderzocht, want het is nog onzeker of dit ook uitgevoerd kan worden.
  • Tot slot zijn er ook zaken weggehaald uit het plan. Zo is in de inloopavond in Wognum aan omwonenden voorgesteld om rietvelden en ‘plas dras’ gebieden aan te leggen (gebieden die langdurig onder water staan, goed voor otters en weidevogels). Maar daar waren direct omwonenden niet gelukkig mee; dus dit is niet in het plan terechtgekomen.

Wilt u ook deelnemen aan toekomstige overleggen en meepraten over het project? Na de zomer komt er een nieuw moment waarop de provincie graag de mening hoort van bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving van de A.C. de Graafweg (N241). Houd de projectwebsite en de nieuwsbrief in de gaten voor verdere details. Om uw interesse aan te geven kunt u ook een e-mail sturen naar n241acdegraafweg@noord-holland.nl.

Meer informatie

Raadpleeg de projectpagina N241 Herinrichting A.C. de Graafweg voor de meest actuele stand van zaken. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 020 06 00 (gratis).

Uitgelicht