Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) vastgesteld

(17 mei 2019)

Gedeputeerde Staten hebben op 14 mei 2019 het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) vastgesteld. In het Landschappelijk Inpassingsplan staan richtlijnen en afspraken over hoe met de natuur en het landschap wordt omgegaan.

Om ruimte te creëren voor de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg en te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, moet de provincie onder andere bomen kappen. Een onderdeel van het LIP gaat over herplanting van die gekapte bomen. Ook buiten het inpassingsplan om worden bomen geplant. Hiervoor maakt de provincie afspraken met de gemeenten en de omwonenden.

AC de Graafweg

Verdere procedure

Het inpassingsplan is tot stand gekomen na een uitgebreid burgerparticipatietraject met 3 inloopavonden, een bijeenkomst met een klankbordgroep bestaande uit bewoners en een afsluitende inloopavond op 27 februari 2019.

Na de vaststelling van het Landschappelijk Inpassingsplan start het projectteam met de uitwerking van de plannen en de selectie van een aannemer. Naar verwachting starten de eerste uitvoerende werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg (N241) begin 2020.

Meer informatie

Raadpleeg de projectpagina N241 Herinrichting A.C. de Graafweg voor de meest actuele stand van zaken en lees het Landschappelijk Inpassingsplan. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 020 06 00 (gratis).