Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

(10 mei 2019)

De provincie Noord-Holland start met het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft in de Oostelijke Vechtplassen. De zoetwaterkreeft, geen oorspronkelijke inwoner van het gebied, verstoort en bedreigt de unieke flora en fauna in de plassen. De kreeft wordt daarom nu op de markt gebracht als lekkernij.

Rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

Foto: De Wilde Stad / Frans Lemmens

Aanpak exotische plagers

De vraat van de rivierkreeften zorgt voor afname van de visstand en bedreigt de kwetsbare natuur in de Oostelijke Vechtplassen. Naast kreeften komen er nog andere overheersende plant- en diersoorten voor. Door de exotische waterplant Cabomba slibben de plassen en sloten bijvoorbeeld dicht en wordt zwemmen en varen steeds lastiger. Om al deze snel uitbreidende soorten onder controle te krijgen, wordt de kennis uit binnen- en buitenland gebundeld en vinden er pilotmaatregelen plaats. 1 van de eerste maatregelen is het op de markt brengen van de rivierkreeft.

Op de kaart

Om de rivierkreeft op de menukaarten te krijgen zijn er afspraken gemaakt met lokale vissers. De gevangen kreeft wordt vervolgens in de regio verkocht. Om de lokale restaurants kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit nieuwe streekproduct, is er op maandag 13 mei tussen 16:30 en 21:00 uur een exclusieve Masterclass Rivierkreeften voor de horeca in restaurant de Vrijbuiter in Loosdrecht. Tijdens deze Masterclass geeft TV-kok Leon de Mazairac tips over het gebruik van de rivierkreeft in gerechten. 

Horecaondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Gebiedsaanpak Oostelijke Vechtplassen

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen, werken en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de recreatie in het Oostelijke Vechtplassengebied. Met deze integrale aanpak worden omvangrijke opgaven zoals de aanpak van woekerende exoten uitgevoerd. De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
 • Waternet
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Plassenschap Loosdrecht
 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 • Vereniging Hiswa
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
 • Vechtplassencommissie
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
 • Vereniging Kievitsbuurten
 • Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren (via een steunbetuiging)
 • ANWB (via een steunbetuiging)