Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

(27 mei 2019)

De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.

De provincie heeft daarvoor een nieuw digitaal instrument ontwikkeld, dat hen ondersteunt bij de ontwikkeling van hun stationsgebieden. In het nieuwe Kennisportaal OV-Knooppunten zijn de onderzoeken en instrumenten voor knooppuntontwikkeling in een oogopslag te vinden. Het gebruik van het kennisportaal is op dit moment mogelijk met computer, laptop en tablet, maar niet via mobiele telefoon. 

Instrumenten

Instrumenten in het kennisportaal zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse monitor, waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van de ontwikkelingen rond OV-Knooppunten meet en de digitale kaart met onder andere woningbouwlocaties rondom stations. De digitale kaart (planviewer) is geactualiseerd en biedt met extra kaartlagen en actuele informatie een completer beeld van de OV-Knooppunten.

Met het programma OV-Knooppunten wil de provincie Noord-Holland de ruimte rondom stations beter benutten. We zetten in op levendige stationsomgevingen waar mensen graag willen werken, wonen en recreëren.