Meer registraties geuroverlast

(02 mei 2019)

In 2018 is er meer geuroverlast geregistreerd dan in 2017. In totaal nam het aantal registraties toe met 23%. Dit staat in het jaarverslag over het eNose-netwerk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Meer registraties geuroverlast

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren dat veranderingen in de luchtsamenstelling signaleert. In totaal werden 1.866 eNose-alarmeringen geregistreerd. In 2017 waren dit er 1.445. De stijging komt vooral door het uitbreiden van het eNose-netwerk met 40 eNoses.

Geuroverlast is 1 van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met het Havenbedrijf Amsterdam (HbA) in 2015 eNoses geplaatst in het Amsterdamse havengebied en langs het Noordzeekanaal. De eNoses hebben als doel de leefbaarheid op het gebied van geur in het Havengebied en omstreken te vergroten.

De provincie heeft het eNoses-netwerk in 2018 uitgebreid met 40 eNoses langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee kan de provincie het provinciaal milieuverbod met betrekking tot het varend ontgassen monitoren. Het eNose-netwerk bestaat nu uit 84 eNoses. De monitoring wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In het jaarverslag eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2018 staan de conclusies over geurmonitoring met de eNoses, waaronder:

  • In 2018 zijn 1.866 eNose-alarmeringen geregistreerd ten opzichte van 1.445 in 2017. Dit is een stijging van 23% die is veroorzaakt door de uitbreiding van het eNose-netwerk met 40 eNoses.
  • Er zijn verhoogde signalen geconstateerd in de directe nabijheid van de op- en overslagbedrijven voor brandstoffen, met name in de Amerikahaven en de Jan van Riebeeckhaven/Petroleumhaven.
  • Er zijn nauwelijks verhoogde signalen bij woningen geconstateerd.
  • In 2018 zijn in het Westelijk havengebied 84 geurklachten geregistreerd. In 43 gevallen is de veroorzaker gevonden. In de overige gevallen kon de oorzaak van de geur niet met zekerheid worden vastgesteld. In slechts 2 gevallen was er ook een gelijktijdige eNose-alarmering.
  • De aard van de klachten in 2018 zijn vergelijkbaar met die uit 2017. Ongeveer 60% van de vastgestelde klachten hebben te maken met de afval –en voedingsmiddelenindustrie. Kon de veroorzaker niet worden achterhaald, dan had 27% van de gevallen te maken met weersomstandigheden, zoals stabiel weer, weinig wind en soms zelfs smog.