Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

(23 mei 2019)

Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.

Tata Steel

Uit de beoordelingen heeft de OD NZKG geconcludeerd dat de HOKS geen nadelige invloed heeft en heeft gehad op het grondwater. Dat betekent dat er op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat arseen veelal in verhoogde concentraties wordt aangetroffen in het grondwater maar dat er geen relatie is met de HOKS. De gemeten verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater hebben een natuurlijke oorsprong en komen in veel Nederlandse kustgebieden voor.

Oxykalkslik is een restproduct van de staalproductie. Het bestaat voor het grootste deel uit ijzer, calcium en silicium en bevat ook verschillende zware metalen waarvan lood en zink in de hoogste concentraties voorkomen. Voor Tata Steel is dit een restproduct waarvoor toepassingen worden gezocht in het productieproces.

De Omgevingsdienst NZKG bevestigt dat het oxykalkslikdepot moet worden beschouwd als een ‘voormalige stortplaats’ waar de Wet bodembescherming van toepassing is. De regels over de nazorg van voormalige stortplaatsen (NAVOS) zijn van toepassing.

Download hier de achtergronden opslag oxykalkslik op het terrein van Tata Steel (PDF, 151 KB). Bekijk alle documenten op de pagina over de overlast bij Tata Steel/Harsco.

Uitgelicht