Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer

(27 mei 2019)

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kozen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het stembureau heeft de stemmen geteld. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht.

De uitslag van de verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is als volgt:

Lijstnummer Lijstnaam Aantal stemmen Kandidaten op wie is gestemd
1 VVD 9 Kandidaat 1: Mw Jorritsma
2 CDA 4 Kandidaat 1: De heer Knapen
3 D66 6 Kandidaat 1: Mw Bredenoord
4 PVV 3 Kandidaat 7: Mw Bezaan
5 SP 3 Kandidaat 1: De heer Kox
6 PvdA 6 Kandidaat 1: Mw Vos
7 GroenLinks 9 Kandidaat 1: De heer Rosenmöller
8 ChristenUnie 1 Kandidaat 1: Mw Bikker
9 Partij voor de Dieren 3 2 stemmen op kandidaat 1: De heer Koffeman
1 stem op kandidaat 2: Mw Teunissen
10 SGP 0  
11 50PLUS 1 Kandidaat 1: De heer Van Rooijen
12 Onafhankelijke Senaatsfractie 0  
13 Forum voor Democratie 9 1 stem op kandidaat 1: De heer Otten
8 stemmen op kandidaat 16: De heer Berkhout
14 Denk 1 Kandidaat 1: de heer Öztürk


Definitieve uitslag verkiezingen

Na de stemming worden de stembiljetten in een envelop gedeponeerd waarna deze wordt verzegeld. De Statengriffie brengt deze envelop met het proces-verbaal van de uitslag naar het Centraal Stembureau in Den Haag. De uitslagen uit alle 12 provincies worden daar bij elkaar gebracht. Bij de bepaling van de einduitslag wordt aan de stemmen uit de dichtbevolkte provincies - waaronder Noord-Holland - een groter gewicht toegekend dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. Sinds 2019 doen ook de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caraïbisch Nederland aan de verkiezing mee.

Op vrijdag 31 mei om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.

De verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is terug te zien via de website van de provincie Noord-Holland.