Update voortgang werkzaamheden Leeghwaterbrug in Alkmaar (N242)

(15 mei 2019)

De provincie Noord-Holland maakt zich hard voor het behalen van de planning en voor de veilige realisatie van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar.

De constructieve veiligheid van de betonconstructie die het beweegbare brugdeel moet dragen van de brug in aanbouw, is onvoldoende aangetoond door de aannemer. Hierdoor kan de gemeente Alkmaar, die optreedt als bevoegd gezag, die werkzaamheden niet vrijgeven. Dit kan tot een vertraging leiden. Daarnaast heeft de provincie bij de arbeidsinspectie gemeld dat zich onveilige situaties op de bouwplaats hebben voorgedaan.

update werkzamheden


De aannemer kan nog niet aangeven of de planning van de ingebruikname op 25 augustus 2019 opschuift. De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toetsen van de constructieve veiligheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid moet de gemeente formeel akkoord geven op de berekeningen en tekeningen. Omdat er twijfels zijn over de onderbouwing van de berekeningen, is er een externe expert ingezet om alles door te rekenen. De provincie blijft sturen op de afgesproken datum en vindt dat de aannemer alles in het werk moet stellen om dit te halen.

Veiligheid bouwplaats

De provincie Noord-Holland is als opdrachtgever en eigenaar van de (vaar)weg en brug deelverantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Uit diverse toetsen blijkt dat de aannemer in gebreke is gebleven en er zich onveilige situaties op de bouwplaats hebben voorgedaan. Zo is er door werknemers meerdere malen op grote hoogte gewerkt zonder aangelijnd te zijn. Daarnaast heeft er een bijna ongeval plaatsgevonden door een aanvaring van het werkponton. De provincie is hierover meerdere keren met de aannemer in gesprek gegaan om verbetering aan te brengen. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De provincie heeft daarom besloten om de arbeidsinspectie in te lichten. Zij zorgt ervoor dat bedrijven de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk naleven en gaan de aannemer daarop controleren.

Veilige brug

Het vernieuwde brugdeel dat nu in gebruik is, is veilig. Ook vormen de onveilige situaties op de bouwplaats van de aannemer geen gevaar voor de (vaar)weg gebruikers. De provincie werkt er hard aan om ook het andere brugdeel veilig te kunnen opleveren. De brug is een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van de regio Alkmaar. Daarom zet de provincie zich in om de vastgestelde planning van de aannemer ook te halen.