Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)

(24 mei 2019)

Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.

Deze tijdelijke verkeerslichteninstallatie is nodig om een veilige fietsomleiding mogelijk te maken tussen het betreffende kruispunt Amstelslag en de brug over de Amstel. Vanaf 24 juni worden de verkeerslichten in gebruik genomen. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor diverse testen op de installatie.

Zeer beperkte verkeershinder

Verkeersregelaars leiden het verkeer in de 3 nachten langs de werkzaamheden, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden voor het verkeer en het uitvoerend personeel van de aannemer. Er wordt telkens maar 1 rijstrook afgesloten, bij de plek waar op dat moment de werkzaamheden plaatsvinden. Overdag zijn alle rijstroken beschikbaar. Hierdoor is de verkeershinder voor de weggebruikers zeer beperkt.

Plattegrond met kruispunt Amstelslag en Oranjebaan (N522)
Het kruispunt Oranjebaan (N522) en de Amstelslag in Amstelveen

Werkzaamheden

In de nachten van 27 tot en met uiterlijk 29 mei plaatst de aannemer de palen, portalen en verkeerslichten van de tijdelijke installatie. Ook zaagt de aannemer detectielussen in het asfalt en wordt de bedrading voor de installatie opgehangen. Dit betekent dat de kabels voor deze tijdelijke installatie op veilige hoogte boven de weg hangen en de aannemer het asfalt niet hoeft open te breken. Ook wordt er extra belijning aangebracht. Na de werkzaamheden voert de aannemer diverse testen uit, zodat de provincie de installatie vanaf 24 juni in gebruik kan nemen.

Afsluiting fietspad langs Oranjebaan (N522)

Van 24 juni 2019 tot medio 2020 is het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen afgesloten, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van dit fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Om veilig de N522 over te kunnen steken bij de Amstelslag worden hier tijdelijk verkeerslichten geplaatst.