Verkiezingen Eerste Kamer

(24 mei 2019)

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kiezen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergadering wordt tevens een aantal nieuwe duo-commissieleden benoemd.

Statenzaal

De voorzitter van Provinciale Staten, commissaris van de Koning Arthur van Dijk geeft op 27 mei om 15.00 uur het startsein voor de verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer. Dit tijdstip is wettelijk bepaald, dus tegelijkertijd met Van Dijk geven zijn collega’s in de overige 11 provincies eenzelfde teken. 

Stemmen

In groepjes van 2 krijgen de aanwezige Statenleden hun stembiljet uitgereikt door de voorzitter van PS. Daarmee brengen zij, in stemhokjes die in de Statenzaal staan opgesteld, hun stem uit. Na afloop neemt de voorzitter van PS hun stemformulier weer in. Wanneer vastgesteld is dat alle aanwezige Statenleden hun stembiljet hebben ingeleverd, gaat de commissie van Stemopneming aan de slag. Deze commissie bestaat uit 3 Statenleden met de commissaris van de Koning als voorzitter. 

Na afloop van de werkzaamheden van de commissie leest de voorzitter de uitslag voor. Daarna worden de stembiljetten in een envelop gedeponeerd waarna deze wordt verzegeld. De Statengriffie brengt deze envelop met het proces-verbaal van de uitslag naar het Centraal Stembureau in Den Haag. De uitslagen uit alle 12 provincies worden daar bij elkaar gebracht. Bij de bepaling van de einduitslag wordt aan de stemmen uit de dichtbevolkte provincies - waaronder Noord-Holland - een groter gewicht toegekend dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies. 

De vergadering van Provinciale Staten is 27 mei 2019 en begint om 13.00 uur in het provinciehuis, paviljoen Welgelegen, in Haarlem. 

De verkiezing van de leden voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal start om 15.00 uur. 

De gehele vergadering is ook live te volgen via deze website.