Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord (N522)

(29 mei 2019)

Van woensdag 5 tot en met woensdag 19 juni 2019 is de Amstelzijde in Amstelveen vanaf de Oranjebaan (N522) tot Amstelzijde 63-65 afgesloten voor auto’s en fietsers. De Amsteldijk Noord is gedeeltelijk afgezet, hier wordt het verkeer via verkeerslichten om en om over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid.

De verkeersmaatregelen zijn nodig om veilig een boring onder de Oranjebaan (N522) uit te voeren vanaf Amstelzijde naar Amsteldijk Noord.

Gestuurde boring

Ter voorbereiding op de bouw van de brug over de Amstel verlegt de aannemer kabels en leidingen aan de kant van gemeente Amstelveen. Dit betekent dat er vanaf het in te richten werkterrein aan de Amstelzijde onder de N522 door wordt geboord naar het werkterrein aan Amsteldijk Noord. Vanaf de Amsteldijk Noord worden vervolgens de nieuwe kabels en leidingen door het gat getrokken. In dit artikel legt projectcoördinator Steven Haast uit waarom, wanneer en hoe de kabels en leidingen aan beide kanten van de Amstel worden verlegd.

Plattegrond met afsluiting Amstelzijde en gedeeltelijke afzetting Amsteldijk Noord

Afsluiting Amstelzijde

Vanaf woensdag 5 juni 2019 richt de aannemer het werkterrein aan de Amstelzijde in zodat zij de boring veilig kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de Amstelzijde tussen de Oranjebaan (N522) en de Amstelzijde 63-65 voor autoverkeer en fietsers in beide richtingen is afgesloten. Via gele bewegwijzeringsborden wordt het wegverkeer omgeleid. Voetgangers kunnen wel het afgezette werkterrein aan de Amstelzijde passeren. Woensdag 19 juni is het werkterrein weer ontmanteld en de Amstelzijde vanaf de Oranjebaan weer bereikbaar.

Gedeeltelijke wegafzetting Amsteldijk Noord

Aan de Amsteldijk Noord wordt vanaf woensdag 5 juni ook een werkterrein ingericht. Hier wordt de weg gedeeltelijk afgezet en blijft er 1 rijstrook beschikbaar. Via verkeerslichten wordt het verkeer op de Amsteldijk Noord om en om via 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid. Ook komt er een aparte voetgangersstrook langs het werkterrein, zodat voetgangers de werkzaamheden en het overige verkeer veilig kunnen passeren.

Tunnel onder Oranjebaan blijft open

Tijdens de werkzaamheden blijft de voetgangerstunnel onder de Oranjebaan (N522) geopend. Deze tunnel verbindt de Amsteldijk Noord met de Amstelzijde. Vanaf de tunnel volgen voetgangers via gele bewegwijzeringsborden een korte omleiding richting Amstelzijde (en vice versa).

De machine van de gestuurde boring in Ouderkerk aan de Amstel

Boring in Ouderkerk aan de Amstel met de machine die de boorstang onder de N522 door stuurt