November 2019

 • Provincies en Kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

  (29 november 2019)

  Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.

 • Commissaris van de Koning neemt burgerinitiatief in ontvangst

  (29 november 2019)

  Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ontving vandaag een burgerinitiatief met ondersteuningsverklaringen over de voorgenomen bomenkap bij de Schoorlse duinen.

 • Verkeersveiligheid hoog op de agenda in Noord-Holland

  (29 november 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat fors inzetten op meer veiligheid in het verkeer. Deze extra inzet is nodig om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

 • Beter bereikbaar met HOV Schiphol-Oost Fokkerweg

  (29 november 2019)

  De busbaan bij de Fokkerweg op Schiphol-Oost wordt afgebouwd. Daarmee wordt de bereikbaarheid van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op Schiphol-Oost verder verbeterd.

 • Innovatiefonds investeert in privacy op internet

  (28 november 2019)

  Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van € 300.000 gegeven aan Katalysis B.V. Met deze lening ontwikkelt het bedrijf een digitale oplossing die uitgevers als consumenten de zekerheid biedt dat privacygevoelige informatie bij de consument blijft. Ook met de nieuwe privacywetten.

 • Nieuwe wandelgids voor het Noord-Hollandpad

  (28 november 2019)

  Gedeputeerde Jack van der Hoek van Recreatie en Toerisme ontving woensdag 27 november het eerste exemplaar van de nieuwe wandelgids van het Noord-Hollandpad uit handen van Marcia van Bijnen van Uitgeverij Open Kaart. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium Binnenstebuiten ter ere van het 15-jarig bestaan van Recreatie Noord-Holland.

 • Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

  (28 november 2019)

  De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst 'Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland'.

 • Sectoren bespreken beleidsregel stikstof

  (27 november 2019)

  Vertegenwoordigers van verschillende sectoren waren op 27 november 2019 in Haarlem aanwezig bij een bijeenkomst over de beleidsregel stikstof.

 • 3 provincies klaar voor elektrisch rijden

  (27 november 2019)

  Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren.

 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019)

  Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.

 • Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

  (25 november 2019)

  Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

 • Nieuw brugdek voor Kogerpolderbrug in Alkmaar

  (25 november 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft op zaterdag 23 november het beweegbare brugdek van de nieuwe Kogerpolderbrug in Alkmaar gemonteerd.

 • OV-toekomstbeeld 2040 aangeboden aan minister

  (25 november 2019)

  De bereikbaarheid in de regio Noord-Holland en Flevoland staat onder druk. Onderzoeken laten zien dat de groei van het aantal reizigers en de geplande realisatie van een groot aantal nieuwe woningen tot knelpunten in de verkeersstromen leiden als er niet wordt gewerkt aan een beter openbaar vervoer.

 • Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen

  (25 november 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4% wordt daar nu van gebruikt.

 • Provincies scharen zich achter klimaatakkoord

  (22 november 2019)

  De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.

 • Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

  (22 november 2019)

  Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.

 • Terugblik inloopbijeenkomst HOVASZ

  (22 november 2019)

  Ruim 200 omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden lieten zich op 19 november 2019 informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.

 • Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

  (22 november 2019)

  De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.

 • Provinciehuis kleurt oranje op 25 november

  (22 november 2019)

  De provincie geeft op maandag 25 november aandacht aan de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Dat is het startsein voor de campagne Orange the World, die duurt tot de internationale dag van de rechten van de mens op 10 december.

 • Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

  (21 november 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom.

 • Oud-Statenleden Noord-Holland richten vereniging op

  (21 november 2019)

  Tijdens een vergadering in het provinciehuis op woensdag 20 november is de Vereniging van Oud-Statenleden van Noord-Holland opgericht.

 • Nieuwe buren: projectbureau verhuist naar Oosterengweg

  (20 november 2019)

  Begin december opent BAM een tijdelijk projectkantoor aan de Oosterengweg 38-40 in Hilversum. Vanaf de eerste verdieping zijn de werkzaamheden aan de bouw van de spoorwegonderdoorgang daar goed te volgen.

 • Straatwerk en bomenkap omgeving Oosterengweg in Hilversum

  (20 november 2019)

  Maandag 25 november 2019 starten straatwerkzaamheden om de Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat aan te sluiten op de tijdelijke overweg die onlangs is gebouwd.

 • 75 gladheidsbestrijders op weg

  (20 november 2019)

  De eerste strooiactie van dit seizoen is een feit. Vannacht waren 75 gladheidsbestrijders van de provincie in actie om gladde provinciale wegen en fietspaden in Noord-Holland te bestrijden.

 • Brug Vrouwenverdriet (N246) als vierde brug aangesloten op bediencentrale Heerhugowaard

  (20 november 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt op dit moment tot en met 26 november aan de aansluiting van de brug Vrouwenverdriet in Westzaan (N246) op de bediencentrale Weg & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Vrouwenverdriet is de vierde brug die bediend gaat worden vanaf Heerhugowaard.

 • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

  (20 november 2019)

  In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.

 • Besluiten Provinciale Staten 18 november 2019

  (19 november 2019)

  Tijdens deze vergadering stemden Provinciale Staten (PS) voor het klimaatakkoord. Ook keurden zij het Programma Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027 en het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 goed.

 • Provinciale Staten steunen klimaatakkoord

  (18 november 2019)

  Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november in met het klimaatakkoord. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.

 • Terugblik participatieavond HOV station Beverwijk

  (18 november 2019)

  Op woensdag 13 november organiseerde de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst over de aanleg van 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-/fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Ruim 70 geïnteresseerden waren aanwezig om mee te denken.

 • Innovatiefonds NH investeert in e-Health applicatie ikherstel.nl

  (18 november 2019)

  Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een een converteerbare lening van €250.000 toegekend aan GPO-Healthcare | Ik-Herstel B.V. om de e-Health applicatie 'ikherstel.nl' te ontwikkelen.

 • Adnan Tekin: “Gebeurt er nog wat?”

  (18 november 2019)

  Onlangs kreeg ik een e-mail van een inwoner uit Wijk aan Zee. Ik zal niet het hele bericht herhalen, maar de belangrijkste vraag was: Wat gebeurt er nu met Tata Steel? Wat doet de provincie en wat is de voortgang?

 • 30 kandidaten burgemeesterschap Wormerland

  (18 november 2019)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wormerland hebben 30 personen gesolliciteerd: 16 vrouwelijke kandidaten en 14 mannelijke.

 • Extra geld voor groene vrijwilligers

  (15 november 2019)

  Voor groene vrijwilligers komt de komende 4 jaar € 400.000 extra beschikbaar. Daardoor kan jaarlijks in totaal € 708.000 naar het belangrijke werk dat deze vrijwilligers leveren aan het onderhouden van het landschap en de natuur in de provincie Noord-Holland.

 • Waterniveau verhoogd voor nattere natuur in Waalenburg

  (15 november 2019)

  De provincie Noord-Holland zet een belangrijke stap in het herstel van het oudste weidevogelreservaat van Nederland, Waalenburg op Texel. Voor de eerste keer gaat de nieuwe hoofdstuw omhoog, waarmee het waterniveau stijgt en de natuur weer natter wordt.

 • ‘Mijn moeder had dit prachtig gevonden!’

  (15 november 2019)

  Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, presenteerde vandaag de eerste foto voor het project ‘Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s’. Hij koos voor een foto met daarop 2 bekende vrouwelijke verzetsstrijders: Truus en Freddie Oversteegen.

 • Start 'Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s'

  (15 november 2019)

  Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, heeft de eerste foto voor het project Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s gepresenteerd. Met de presentatie van zijn keuze-foto geeft de commissaris van de Koning het startsein voor het project, waarbij de inwoners van Noord-Holland wordt gevraagd om originele foto’s met hun verhaal in te sturen. Ook historische verenigingen en archieven doen aan het project mee.

 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019)

  De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.

 • Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

  (14 november 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.

 • Innovatiefonds NH investeert in terugwinnen van fosfaten

  (14 november 2019)

  Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van € 300.000 gegeven aan SusPhos B.V. Deze lening helpt SusPhos met het produceren van fosfaat met hoge zuiverheid uit afvalstromen.

 • Subsidie voor nog beter zwemwater in Noord-Holland

  (14 november 2019)

  Het is nog geen zwemweer. Toch beginnen binnenkort de voorbereidingen voor het zwemseizoen. Beheerders van buitenzwemwater kunnen namelijk subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren.

 • Aanbesteding Zaanbrug krijgt vervolg

  (14 november 2019)

  Eind vorig jaar heeft de provincie Noord-Holland aan 5 geselecteerde marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen voor de vernieuwing van de Zaanbrug. Uiteindelijk hebben 2 partijen dat gedaan.

 • Maandag 18 november: start bomenkap Anna’s Hoeve

  (13 november 2019)

  Het kappen van bomen aan de oostkant van Hilversum om plaats te maken voor de aanleg van een vrije busbaan en de bouw van een natuurbrug, wordt maandag 18 november 2019 hervat. De komende weken wordt gewerkt ten noorden van het spoor, in Anna’s Hoeve.

 • Voortvarend verder met aanpak stikstofproblematiek

  (13 november 2019)

  Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen.

 • Schuilhut Monnikenberg blijft bewaard

  (13 november 2019)

  Op vrijdag 8 november 2019 is op het werkterrein van BAM in Monnikenberg een schuilhut uitgegraven.

 • Gemeenten moeten beter controleren of zwembaden regels voor RVS nakomen

  (13 november 2019)

  Er is veel onduidelijkheid over de regels rond roestvast staal (RVS) in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan dat ze in de wet staan.

 • Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door

  (12 november 2019)

  Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen doorgaan, omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura 2000 gebieden. Het gaat om 2 locaties in Amsterdam (Santoriniweg en Burgerweeshuispad) en een locatie aan de Elzenlaan in Bergen aan Zee.

 • Provinciale Staten stemmen in met begroting 2020

  (12 november 2019)

  Provinciale Staten (PS) hebben bij de algemene beschouwingen de begroting 2020 van de provincie goedgekeurd.

 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019)

  Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.

 • Beplanting rotonde aan de Franse Kampweg (N236)

  (12 november 2019)

  De rotonde Franse Kampweg (N236) in Bussum krijgt op maandag 18 november 2019 nieuwe beplanting.

 • Burgemeester Visserbrug (N250) in Den Helder dicht voor onderhoud

  (12 november 2019)

  De Burgemeester Visserbrug (N250) in Den Helder is in november wegens werkzaamheden op 3 momenten afgesloten. Het gaat om de nacht van maandag 18 en donderdag 21 november. De weg gaat zaterdag 23 november de hele dag dicht. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Besluiten Statenvergadering van 11 november

  (12 november 2019)

  In deze vergadering debatteerden Provinciale Staten (PS) met Gedeputeerde Staten (GS) over de stikstofproblematiek. Tijdens de Statenvergadering protesteerden boeren tegen het stikstofbeleid en bood het bedrijfsleven een manifest aan.

 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: schildpadpantser uit de 18e eeuw

  (12 november 2019)

  In de nieuwe Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde ligt een eeuwenoud pantser van een schildpad.

 • Dassenburcht Monnikenberg week gemonitord

  (11 november 2019)

  Naar aanleiding van de vondst van de dassenburcht in Monnikenberg heeft de provincie Noord-Holland maatregelen genomen om de eventueel aanwezige das naar veilig leefgebied te leiden. Een week monitoren laat (tot nu toe) zien dat de dassenburcht op Anna’s Hoeve niet bewoond is.

 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019)

  Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.

 • Crys Larson nieuwe burgemeester Wijdemeren

  (11 november 2019)

  Crys Larson is benoemd tot burgemeester van Wijdemeren. De benoeming gaat in op 19 november 2019.

 • Afsluiting N246 tussen Ned Benedictweg en Starnmeerdijk

  (11 november 2019)

  Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de provinciale weg N246 bij Westknollendam te verbeteren richt de provincie Noord-Holland het kruispunt ter hoogte van de Noorddijk in Westknollendam opnieuw in.

 • Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

  (08 november 2019)

  Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van 2 nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen.

 • Innovatiefonds ondersteunt duurzame plantvoeding met micro-algen

  (07 november 2019)

  De Amsterdamse startup Algae Innovations Netherlands B.V. (AIN) heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Door deze lening kan AIN nieuwe, op algen gebaseerde, natuurlijke plantenvoeding gebruiken in de teelt van voedings- en siergewassen.

 • 22 bedrijven aan de slag met circulair ondernemen

  (07 november 2019)

  22 bedrijven uit Noord-Holland Noord zijn op 4 november gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge: een initiatief van de provincie Noord-Holland, Rabobank en KPMG. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen.

 • Niek Meijer nieuwe burgemeester Huizen

  (07 november 2019)

  Niek Meijer is benoemd tot burgemeester van Huizen. De benoeming gaat in op 13 november 2019.

 • Afsluiting N201 door onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (07 november 2019)

  De provincie Noord-Holland voert van 14 november tot en met 16 november 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).

 • Verkenning nieuwe busroutes, busstation en tram in Haarlem

  (07 november 2019)

  De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen onderzoeken of er een nieuw busstation aan de Europaweg/Schipholweg in Schalkwijk kan komen. Ook worden de mogelijkheden van een tram of lightrail en een herinrichting van de N200 onderzocht.

 • Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van agribusiness

  (06 november 2019)

  Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord.

 • Inloopbijeenkomst over HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  (06 november 2019)

  Op dinsdag 19 november 2019 organiseert aannemer Dura Vermeer tussen 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over project HOVASZ. Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.

 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019)

  De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.

 • Groot onderhoud Sluisbrug Purmerend

  (01 november 2019)

  Van maandag 4 november 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020 vindt gedurende 12 weken het grote onderhoud aan de Sluisbrug Purmerend plaats.

 • Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen

  (01 november 2019)

  Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Holland een vergunning verleend voor het in gebruik hebben van Circuit Park Zandvoort (CPZ) en voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een aantal aanpassingen op en rond het terrein van CPZ.

 • Scholieren bedenken beste circulaire idee

  (01 november 2019)

  Als het aan de leerlingen van klas 1e van het Petrus Canisius College in Heiloo ligt, komt er een Happy Speelgoedfabriek.

 • Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

  (01 november 2019)

  De provincie Noord-Holland draagt € 23.000 bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit.

 • Noord-Holland helpt bestrijding van crimineel vastgoed Gooi en Vechtstreek

  (01 november 2019)

  De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in de Gooi en Vechtstreek om ondermijning van de vastgoedsector te bestrijden.

 • Meer woningen gebouwd, maar aantal bouwvergunningen daalt

  (01 november 2019)

  In het afgelopen jaar zijn er 3.000 meer nieuwbouwwoningen gebouwd dan in het jaar ervoor. Tegelijkertijd daalt het aantal bouwvergunningen. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2019.

 • Akkoord over beperking boskap Schoorl

  (01 november 2019)

  De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten dat 94 procent van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan.