Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

(14 november 2019)

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.

Verbinding A8-A9

In het lopende onderzoek van het landschapsplan wordt bekeken of de weg in een tunnel of verdiept aangelegd kan worden. Ten slotte komt er meer aandacht voor het opvangen van veranderingen in het klimaat.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiertoe en aangepaste aanpak van het project vastgesteld. Deze aanpassingen vloeien voort uit het coalitieakkoord.

Samenwerking met omwonenden

Om de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn te verbeteren wordt de samenwerking gezocht met omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bestuurders en experts. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2020.

Planning

Door het toevoegen van onderzoeken verschuiven de geplande go/no-go besluiten door Provinciale Staten (PS) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar begin 2021. PS besluiten dan of het project door kan gaan naar de volgende fase. UNESCO wordt door de minister geïnformeerd over het landschapsplan. UNESCO bepaalt vervolgens zelf wat zij met deze informatie doet. Kijk voor de uitgebreide planning op de planning van de Verbinding A8-A9.