Groot onderhoud Sluisbrug Purmerend

(01 november 2019)

Van maandag 4 november 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020 vindt gedurende 12 weken het grote onderhoud aan de Sluisbrug Purmerend plaats.

Doordat de werkzaamheden in de winterperiode worden uitgevoerd wordt rekening gehouden met een uitloop tot en met vrijdag 7 februari 2020. De werkzaamheden vinden plaats in 2 verschillende periodes. Het eerste deel van de werkzaamheden is al uitgevoerd in de zomerperiode en is succesvol afgerond. Het tweede deel van de werkzaamheden is gestart op maandag 4 november.

Van maandag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 is de Sluisbrug niet beschikbaar voor wegverkeer. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers. Hiervoor is onderstaande een omleidingsroute gemaakt.

Omleidingsroute werkzaamheden Sluisbrug

Groot onderhoud

Met het groot onderhoud wordt de brug flink opgeknapt. De installatie van de brug wordt volledig vernieuwd. Ook wordt het val (het beweegbare deel), ook wel brugklep genoemd, eruit gehaald. Het val wordt op een externe locatie behandeld en het dek wordt voorzien van nieuw asfalt.

Veilige situatie

In overleg met politie en de gemeente is bekeken hoe de provincie de veiligheid voor fietsers op de brug kan vergroten. Het brugdek wordt aan beide zijden voorzien van een zogeheten 'fietssuggestiestrook' in rood asfalt met in het midden een rijbaan in zwart asfalt. De voetpaden blijven gehandhaafd.

Hinder

Uiteraard streeft de provincie ernaar de (geluids)hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Tijdens de afsluiting voor het wegverkeer, wordt het verkeer via borden omgeleid over de Jaagweg, Aziëlaan en Laan der Continenten. Fietsers en voetgangers kunnen de borden volgen voor een omleiding over de Melkwegbrug.