Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

(01 november 2019)

De provincie Noord-Holland draagt € 23.000 bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit.

De pilot komt voort uit een provinciaal project dat de kwaliteit en integriteit van het lokaal bestuur moet versterken.

De Amstellandgemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) hebben subsidie aangevraagd voor het testen van het praktisch gebruik van een App Meld een Vermoeden om de informatiepositie van de lokale handhavers en controlediensten te versterken. De gemeenten willen deze App gebruiken, zodat zij sneller en op een uniforme wijze geïnformeerd worden met wat er op straat wordt waargenomen. 

Verbetering van de informatiepositie

Eén van de kernproblemen bij het verhogen van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit is een gebrekkige informatiepositie bij controlediensten en overheden. Doordat de App leidt tot een beter delen van informatie tussen gemeenten en politie, zullen naar verwachting vroegtijdig nieuwe ondermijnende fenomenen kunnen worden onderkend en bestreden.