Noord-Holland helpt bestrijding van crimineel vastgoed Gooi en Vechtstreek

(01 november 2019)

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in de Gooi en Vechtstreek om ondermijning van de vastgoedsector te bestrijden.

De pilot komt voort uit een provinciaal project dat de kwaliteit en integriteit van het lokaal bestuur moet versterken.

Het RIEC Midden-Nederland heeft subsidie gevraagd om meer grip te krijgen op de verschillende vormen van vastgoedcriminaliteit in de Gooi en Vechtstreek. Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, politie, OM, belastingdienst en andere partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Om als crimineel succesvol te zijn in vastgoed hebben criminelen dienstverleners uit de bovenwereld nodig zoals makelaars en notarissen, die al dan niet bewust ondermijnende criminaliteit faciliteren. Deze pilot wil dit actief bestrijden.

Meer grip op vastgoedcriminaliteit

Om grip te krijgen op het probleem wil het RIEC Midden-Nederland haar informatiepositie versterken en daarvoor een analysetool ontwikkelen. Met deze tool kan zij aan de hand van big data risico-indicatoren creëren. Naast onderzoek naar de aard en omvang van vastgoedcriminaliteit, wil het RIEC tegelijkertijd aan de slag met concrete signalen en casussen. Het is de bedoeling dat elke gemeente in de Gooi en Vechtstreek vastgoed standaard onderdeel maakt van het Bibob-beleid. Expliciet doel is ook om het contact met belangrijke private partners te versterken zoals notarissen en makelaars en hen te trainen in het bewust worden en herkennen van verdachte signalen.