Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

(14 november 2019)

De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.

Noord-Holland geeft jonge boeren subsidie voor het verduurzamen van hun bedrijf

De subsidie is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. De subsidie maakt het bijvoorbeeld mogelijk te investeren in zonnepanelen, koeienmatrassen, varkensvriendelijke vloeren en kleine windturbines.

Meer informatie en aanvragen

Boeren uit Noord-Holland tot 40 jaar, kunnen van 2 december 2019 tot 7 februari 2020 subsidie aanvragen via de website van de provincie. Daar vinden zij ook meer informatie over de voorwaarden, zoals de lijst van investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie wordt verdubbeld.

Uitgelicht